ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В М. КИЄВІ

Богдан Андрійович Кохан

Анотація


Стаття присвячена розгляду теоретико-правових основ реформування системи адміністративних послуг, корисних новацій, проблем, що виникають під час реформування системи надання адміністративних послуг у м. Києві. Також у ній говориться про шляхи оптимізації практичної реалізації надання адміністративних послуг та розглядається сервісна ідеологія, як теоретична основа адміністративних послуг.


Ключові слова


адміністративні послуги; реформування системи надання адміністративних послуг; сервісна роль держави; публічна адміністрація; якість надання адміністративних послуг; сервісне публічне управління

Посилання


Про адміністративні послуги: Закoн України від 06.09.2012 № 5203-VI (редакція від 01.01.2016) [Електрoнний реcурc]: Закoнoдавcтвo України. – Режим дocтупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17/page

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закoн України від 15.05.2003 № 755-IV (редакція від 01.01.2016) [Електрoнний реcурc]: Закoнoдавcтвo України. – Режим дocтупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15

Про державну службу: Закoн України від 10.12.2015 № 889-VIII [Електрoнний реcурc]: Закoнoдавcтвo України. – Режим дocтупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 (редакція від 27.08.2013) [Електрoнний реcурc]: Закoнoдавcтвo України. – Режим дocтупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-п

Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 [Електрoнний реcурc]: Закoнoдавcтвo України. – Режим дocтупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0839-16

Щодо деяких питань, пов’язаних з передачею повноважень у сферах державної реєстрації: лист Міністерства юстиції України від 29.02.2016 № 1439/8/32-16 [Електрoнний реcурc] / Сайт Головного управління юстиції у Херсонській області. – Режим дocтупу: http://just.ks.ua/news/shhodo-deyakih-pitan-pov-yazanih-z-peredacheyu-povnovazhen-u-sferah-derzhavnoyi-reyestratsiyi/

Стан та проблеми реформування системи адміністративних послуг в Україні: аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень [Електрoнний реcурc]. – Режим дocтупу: http://www.niss.gov.ua/articles/1373/

Кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні зросла до 21,8 млн [Електрoнний реcурc]: Gazeta.ua. – Режим дocтупу: http://gazeta.ua/articles/life/_kilkist-regulyarnih-internetkoristuvachiv-v-ukrayini-zrosla-do-218-mln/633061

,8 млн українців виходять в інтернет з мобільних телефонів та смартфонів [Електрoнний реcурc]: Watcher: Рейтинг українських користувачів Facebook. – Режим дocтупу: http://watcher.com.ua/2016/05/20/5-8-mln-ukrayintsiv-vyhodyat-v-internet-z-mobilnyh-telefoniv-ta-smartfoniv/

Про портал електронних послуг / Єдиний державний портал адміністративних послуг; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електрoнний реcурc]. – Режим дocтупу: https://poslugy.gov.ua/page/about

Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України. – С. 245-246.

Алексеев С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. – Т. 1. – М.: Юрид. лит, 1981. – С. 35-36.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.