МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ПЛАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДПОЛІТНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІТАКІВ

Б. Г. Масловський

Анотація


Визначено проблему управління підготовкою літальних апаратів до вильоту на рухомих (мобільних) аеродромах, що вимагає застосування особливих підходів до планування технологічних процесів передполітної підготовки. Ціллю статті є вирішення задачі планування технологічних процесів підготовки літальних апаратів до вильоту, як частини загальної задачі управління передполітною підготовкою літальних апаратів. Представлено математичну модель вирішення задачі планування технологічних процесів підготовки літальних апаратів до вильоту, визначення критеріїв її оптимальності і обмежень для вирішення. Надано зміст технологічного графіка передполітної підготовки кожного літального апарата у вигляді комплексу взаємозв'язаних робіт, що представлений набором визначальних множин і величин. Визначені початкові дані, а також шукані змінні, значення яких здатні описати рішення задачі планування технологічних процесів підготовки літальних апаратів до вильоту. Надано алгоритм приведення початкової математичної моделі поставленої задачі до канонічної форми з визначенням обмеження у вигляді певних вимог.


Ключові слова


математична модель; обмеження; передполітна підготовка

Посилання


Федеральные авиационные правила инженер-но-авиационного обеспечения государственной авиации. – http://ru6uo.narod.ru/Avia/Doc/9.htm.

ОСТ 54 30054-88. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Регламент технического обслуживания самолета (вертолета). — М. : Изд-во стандартов, 1988. — 64 с.

Смирнов Н. Н. Техническая эксплуатация самолетов за рубежом / Н. Н. Смирнов, Ю. М. Чи-нючин. — Моск. ин-т инженеров гражд. авиации, каф. техн. эксплуатации ЛА и АД. — М. : МИИГА, 1992. — 111 с.

Литвиненко А. Е. Метод направленного перебора в системах управления и диагности¬рова¬ния / А. Е. Литвиненко. — К. : Наук.-вид. центр НБУВ, 2007. — 328 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ