ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГІЇ КОМПРЕСІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

О. К. Юдін, Ю. П. Бойко

Анотація


Запропоновано модель оцінки ступеня скорочення об’ємів відеоданих за наявності обмежених втрат якості візуалізації зображень на основі методу стиснення з використанням адаптивного одноосновного позиційного кодування масивів довжин серій двійкових елементів (СДЕ) бітового опису трансформант. Описано етапи створення моделі оцінки витрат кількості операцій на обробку зображень з урахуванням таких особливостей: формування масиву довжин серій двійкових елементів досягається в результаті індексування серій двійкових елементів в одномірній послідовності на основі їх лінійних координат; формування коду для адаптивного одноосновного позиційного числа в процесі стиснення бітового опису трансформант проводиться без часових затримок на обчислення вагових коефіцієнтів, що скорочує
кількість операцій множення; виділення кількості розрядів під кодове слово здійснюється в результаті виконання тільки однієї операції множення. Проведено порівняльну оцінку запропонованого методу з існуючими методами стиснення в режимі наявності обмежених втрат якості візуалізації зображень за ступенем об’єму відеоданих, що скорочується, і часу на їх обробку.


Ключові слова


стиснення трансформованих зображень; одноосновне кодування; метод стиснення

Посилання


Юдин А. К. Метод восстановления изображений на основе декомпозиции обобщенных кодовых конструкций / А. К. Юдин, А. Ю. Школьник // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. — № 52. — 2013. — С. 30–37.

Бойко Ю. П. Адаптивне одноосновне позиційне кодування масивів довжин серій двійкових елементів / П. Н Гуржій, Ю. П. Бойко, В. Ф. Третяк // Радіоелектроніка й інформатика. — 2013. — № 2. — С. 22–27.

Гриньов Д. В. Методи стиснення зображень в системах цифрової обробки даних / Д. В. Гриньов, З. З. Закіров // Системи обробки інформації. — 2010. — № 2. — С. 66–70.

Шпортько О. В. Підвищення ефективності стиснення кольорових зображень у форматі PNG / О. В. Шпортько. — 2011.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ