ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, ЩО ВИКОНУЮТЬ АГРОАВІАЦІЙНІ РОБОТИ

Ф.А. Шаріфов, Г.М. Юн, Г. Ю. Кандиба

Анотація


Розглядається задача мінімізації маршруту ПС під час обробки поля необхідними хімікатами. Спочатку показано, що для поля прямокутної формою, мінімальний маршрут ПС може бути визначений шляхом рішення задачі комівояжера на простому неорієнтованому графі, побудованому спеціальним чином. Далі зазначено, що подібне зведення також можна застосовувати по відношенню до поля довільної форми. У статті представлені два відомі математичні формулювання задачі комівояжера на графах. Перша модель написана на мові ступенів вершин графа, а друга модель включає обмеження задачі призначення у матричному вигляді. Кожна модель може бути використана для рішення задачі комівояжера з урахуванням специфіки їх обмежень з використанням існуючих програмних продуктів, які гарантують певний альтернативний вибір для користувачів.


Ключові слова


оптимізація; маршрут; повітряне судно; агроавіаційні роботи; гамільтонов цикл; задача комівояжера

Посилання


Statistic of Food and Agricultural Organization UN. Available from internet: http://faostat.fao.org.

Yun G., Kandyba H.. Safety in Aviation and Space Technologies / K. : Proceedings of The Fifth Congress “Aviation in the XXI-st century” V. 3, 2012.

Юн Г. М., Кандиба Г. Ю. Строки хімічної обробки пшениці за допомогою авіації/ Г. М. Юн, Г. Ю. Кандиба. — К. : Наукоємні технології. — № 4 (16), 2012. — С. 112–115.

Лысов А. К. Пути развития средств механи- зации / А. К. Лысов, Н. С. Лепехин, И. Н. Велец- кий. — Сн-П. : Защита растений. — № 9, 1991. — С. 15–17.

Cook W.,. Cunningham W, Pulleyblank W., Schrijver A. Combinational Optimization, John Wilev & Sons inc. 1988, p. 355.

Гери М. Р. Вычислительные машины и т рудноразрешимые задачи / М. Р. Гери, Д. С. Джон- сон. — М. : Мир, 1982. — 416 с.

Vanderbej R. I. Linear programming/ Founda- tion and Extensions. Springer, 2008. — 464 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ