КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ НА ПІДСТАВІ ТЕНЗОРНИХ МОДЕЛЕЙ

Ю. М. Мінаєв, Д. М. Вінник, А. В. Гайдай, Д. В. Апонасенко, Є. О. Гончарова

Анотація


Розглянуто питання застосування методів нечіткої та ієрархічної кластеризації для ідентифікації об’єктів, моделі яких представлені у вигляді інваріантів бінарних тензорів. У середовищі MATLAB розроблені програмні засоби, що дають змогу виконати класифікацію реальних об’єктів (літаків).

Ключові слова


тензорна модель; нечітка та ієрархічна кластеризація; інваріантний бінарний тензор; літак; MATLAB

Посилання


Xei X. L. Validity Measure for Fuzzy Clustering / X. L. Xei, G. A. Beni // IEEE Trans. on Pattern Anal. and Machine Intell. 3 (8). — 1991. — P. 841—846.

Yager R. Essentials of Fuzzy Modeling and Control / R. Yager, D. Filev // USA: John Wiley & Sons. — 1984. — 387 p.

Заде Л. А. Понятие лингвистической пере-менной и его применение к принятию приближен-ных решений / Л. А. Заде. — М. : Мир, 1976. — 165 с.

Минаев Ю. Н. Тензорный базис как основа но-вых алгоритмов решения задач управления в условиях неопределенности / Ю. Н. Минаев, О. Ю. Фили-монова. — В кн. Новые информационные техноло-гии: Сб. трудов VI Всероссийской науч.-техн. конф. (Москва, 23—24 апреля 2003 г.). В 2-х кн.Т.1/ Под общ. ред. А.П.Хныкина.— М.: МГАПИ, 2003. — С. 142—147.

Zimmermann H.-J. Fuzzy Set Theory — and Its Applications.3rd ed. / H.-J. Zimmermann. — Kluwer Academic Publishers, 1996. — 435 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ