Розрахунок критичних зусиль ізотропних циліндричних оболонок

В. Ф. Греков, Н. А. Мишукова, В. Я. Моісеєв, Л. М. Вільдяєва, М. І. Гараженко

Анотація


Досліджується стійкість кругової циліндричної оболонки певної довжини і радіуса, з урахуванням товщини стінок циліндра. При дослідженні циліндр навантажується по краях рівномірно розподіленими зусиллями стиснення. Побудована розрахункова схема і запропоновано метод розрахунку критичних осьових стискаючих зусиль. Наведено підхід, в якому передбачається, що втрата стійкості оболонки відбувається за рахунок внутрішньої енергії, накопиченої в докритичному стані, а робота зовнішніх навантажень в момент втрати стійкості дорівнює нулю. Показано, що відносні значення осьових критичних навантажень суттєво залежать від зміни відносин радіуса оболонки до її товщині і довжини до радіусу

Ключові слова


циліндр; осьовий стиск; стійкість; енергетичний метод

Посилання


Григолюк Э. И., Кабанов В. В. Устойчивость оболочек. М.: Наука, 1978. 345 с.

Новожилов В. В. Теория тонких оболочек. Л.: Судпромгиз, 1962. 436 с.

Тодчук В.А. Об одном подходе к решению задачи устойчивости цилиндра при осевом сжатии. Вестник Петровской академии. № 2-3 (27-28). 2012. С. 3-7.

Тимошенко С. П. Устойчивость упругих систем. М.: Гостехиздат, 1946. 543 с.

Флюгге В. Статика и динамика оболочек. М.: Стройиздат, 1961. 265 с.

Саусвелл Р. В. Введение в теорию упругости. М.: Госиздат иностранной литературы, 1948. 327 с.

Бернштейн М. С. Теорема о работе внешних сил на конечных перемещениях и её применение к задачам об устойчивости упругого равновесия. Расчет пространственных конструкций. М.: Гостехиздат, 1961. 338 с


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ