Оптимальний алгоритм обробки навігаційної інформації у системах управління засобами водного транспорту

С. В. Герасимов, О. І. Тимочко, О. М. Тимощук, А. П. Шевченко, В. В. Трішин

Анотація


У роботі обґрунтовано, що призначення комплексу навігаційних систем при управлінні рухом водних транспортних засобів є вироблення вектора навігаційних параметрів. Такий вектор формується за даними проведення вихідних вимірювань і їх обробки, а потім використовується у подальшому в системах управління рухом водних транспортних засобів. Обґрунтовано, що практичне розв'язання задач оптимальної фільтрації основане тому на тих чи інших спрощеннях при постановці завдання, що призводять, природно, до втрати оптимальності оцінок навігаційних параметрів і, як наслідок, до збільшення помилки їх оцінки. Запропонований оптимальний алгоритм обробки навігаційної інформації для забезпечення необхідної точності визначення положення водного транспортного засобу на маршруті руху

Ключові слова


навігаційна система; маршрут руху; алгоритм обробки; водний транспортний засіб

Посилання


Каретников В. В., Пащенко И. В., Соколов А. И., Кузнецов И. Г. К вопросу построения автоматизированной системы мониторинга параметров высокоточного навигационного поля. Морская радиоэлектроника. 2015. № 2 (52). С. 24-27.

Борисенко М. В., Герасимов С. В., Костенко О. І., Макарчук Д. В. Development of optimum navigation information processing algorithm. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 3(32). С. 38-44.

Rogers R.M. Applied Mathematics in Integrated Navigation Systems. AIAA Educational Series. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston. 2003. P. 345-352.

Grewal M. S., Weill L. R., Andrews A. P. Global Positioning Systems. Inertial navigation and integration. Wiley, New York. 2007. P. 345-352.

Алешин Б. С., Веременко К. К. Ориентация и навигация подвижных объектов: современные информационные технологии. М.:Наука, 2006.424с.

Герасимов С., Шапран Ю., Стахова M. Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities. Системи обробки інформації. 2018. Вип. 1 (152). C. 148-154. DOI: 10.30748/soi.2018.152.21.

Герасимов С. В., Шапран Ю. Є., Кірвас В. В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 4 (52). С. 5-10.

Басов В. Г. Измерительные сигналы и функциональные устройства их обработки. Минск: БГУИР, 2012. 119 с.

Norman Friedman. The Naval Institute Guide to World Naval Weapon System. Naval Institute Press, 2006. 858 p.

Страхов А. Ф. Автоматизированные измерительные комплексы. М.:Энергоиздат,1990. 216с.

Admiralty list of radio signals. Global maritime distress and safety system (GMDSS). Vol 5. NP 285. 2000. 338 p.

Браславська А., Герасимов С., Зубрицький Г., Тимочко О., Тімочко О. Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status. Системи обробки інформації. 2017. № 5 (151). С. 151-157.

Qriffiths В. E. Optimal control of jump-linear gaussian systems. Int. J. of control. Vol. 42. N. 4. 1985. P. 791-819.

Герасимов С. В., Грідіна В. В. Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень. Системи обробки інформації. 2018. Вип. 2 (153). C. 159-164. DOI: 10.30748/soi.2018.153.20.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ