Вплив закінцівок «AT winglets» на аеродинамічні характеристики крила

E. Malikov

Анотація


У статті методом системи рівнянь установленого горизонтального польоту досліджується вплив закінцівок «AT winglets» на аеродинамічні характеристики крила. Визначається повна аеродинамічна сила, що створюється всіма чотирма частинами крила. Вектор повної аеродинамічної сили закінцівок уявляється у вигляді компонент у зв’язаній системі координат. Наводяться рівняння рівноваги установленого руху літака із закінцівками крила типу «AT winglets» у горизонтальному польоті. З цих рівнянь отримано, що прямуючи у бік руху, поздовжня компонента вектора повної аеродинамічної сили закінцівок зменшує індуктивний опір крила (збільшує силу тяги двигунів), вертикальна компонента додається до підйомної сили крила і збільшує її, а бічні компоненти, за рахунок симетрії крила, знаходяться в балансувальному стані. Показано, що частка підйомної сили, яка створена закінцівками типу «AT winglets», більша у порівнянні з тими ж, які створені верхніми закінцівками. Зроблено важливе слідство про те, що розподіл підйомної сили за розмахом крила з подвійними закінцівками більш рівномірний порівняно з крилом без закінцівок або ж з крилом з верхніми закінцівками. Визначається вираз ефективного подовження крила з закінцівками, яке більше індуктивного опору крила без закінцівок. Показано, що за умови сталості ваги літака, множення ефективного подовження крила з закінцівками і коефіцієнта індуктивного опору крила є величина постійна.

Ключові слова


AT winglets; математична модель; аеродинамічні характеристики; ефективне подовження; індуктивний опір; усталений рух.

Посилання


Jafarzade R. M., Ilyasov M. H., Huseynli J. N. Analysis of a finite span rectilinear winglets influence on its induced drag by the distributed vortex method. Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan, series of physics-technical and mathem-l sciences, vol. The XXXV, № 1, 2015, pp. 120– 126.

Jafarzade R. M., Ilyasov M. H., Huseynli J. N. Influence of wingtips on induced drag force of rectangular wing. "SAEQ" issue 6, 28 Mart's 2014, № 15, pp. 12–15.

Jafarzade R. M., IlyasovM. H., Huseynli J. N. The analysis of a finite span rectilinear winglets influence on its induced drag by the distributed vortex method. Research work of the National Academy of Aviation, № 1, 2015, pp. 63–77.

Arzhanika N. S., Maltsev V. N. Aerodynamics, Moscow. 2011, pp. 483.

Krasnov N. F. Aerodynamics. Part 1. Theory basics. Aerodynamics of wing and its profile, Moscow, 2010, pp. 496.

Krasnov N. F Aerodynamics. Part 2. Aerody-namic calculation methods. Moscow, 2010, pp. 368.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ