Спосіб оцінювання інтенсивностей первинних інформаційних потоків, згенерованих абонентами комп’ютерної мережі речей

І. А. Жуков, М. К. Печурін, Л. П. Кондратова, О. О. Печуріна

Анотація


Статтю присвячено проблемі оцінювання інтенсивностей первинних інформаційних потоків, що вони генеруються абонентами відносно нового об’єкту інформаційних технологій, комп’ютерних мереж речей, для прогнозування їх розвитку. З цією метою пропонується модель, побудована на основі моделі міжгалузевого балансу В. В. Леонтьєва. Оцінюються пропорції у розподілі інтенсивностей первинних інформаційних потоків, що вони генеруються абонентами (термінальними програмно-апаратними  пристроями) створюваної кіберфізичної системи. Для формування параметрів моделі використано ВВП — загальнодоступний макроекономічний показник, який опосередковано представляє інтенсивність інформаційних потоків, що вони генеруються потенціальними абонентами створюваної комп’ютерної мережі речей.

Ключові слова


оцінка стану; розвиток Інтернету; Інтернет-речей; інформаційне навантаження.

Посилання


Вэнс Э., Маск И. Tesla, SpaceX и дорога в будущее = Musk E.: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future. — М.: Олимп-Бизнес, 2016. — 416 с. — ISBN 978-59693-0330-0.

Зайченко Ю. П., Печурін М. К. Алгоритм математичного програмування для визначення раціональної структури мережі ОЦ // Автоматизовані системи управління і обробки даних. — К. : ІК АН УРСР, 1975. — 4 с.

Kevin Ashton. That ‘Internet of Things’ Thing. In the real world, things matter more than ideas. — RFID Journal ( June, 22,2009).

Войтович І. Д. Інтелектуальні сенсори // Україна. Наука і культура. — 2009. — Вип. 35. — С. 106–111.

Державна служба статистки України. — режим доступу www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 28.08.2018 р.).

Моисеев. Н. Н. Математические задачи системного анализа. — М. : Главная редакция физико-математической литературы. — 1981. — 488 с.

Zhukov I. A. Implementation of integral telecommunication environment for harmonized air traffic control with scalable flight display systems // Aviation. — 2010, №14(4). — P. 117–122.

Печуріна О. О. Балансування мережевого трафіку на основі моделі Леонтьєва // ХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (8-9 квітня 2015 р.). — Київ, 2015.

Жуков И. А., Печурин Н. К., Кондратова Л. П., Печурин С. Н. Распределение ресурсов в вычислительном кластере для БПЛА // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. — 2016. — Вип. 3 (55). — С. 1–5.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ