Fluctuations of an airplane with aerodynamic wingtip «At winglets»

E. Melikov

Анотація


Методом рівнянь встановленого горизонтального польоту досліджується вплив аеродинамічних закінцівок крила "AT winglets" на бічну стійкість літака коливанням. Цим методом визначені вирази коефіцієнтів моментів крену і рискання для крила із закінцівками, які використовуються тут для отримання наближеного рівняння бічного коливання літака. Розглянуті переднє і заднє розташування центрів тисків закінцівок відносно вертикальної площини, що проходить через бічну координатну вісь. Визначені похідні коефіцієнтів моментів крену і рискання по куту ковзання для крила із закінцівками, які входять в рівняння бічного коливання літака. Встановлена залежність похідних від коефіцієнтів моментів крену і рискання для крил без закінцівок та із закінцівками по куту ковзання. Використовуючи цю залежність, із відомого диференційного рівняння бічного коливання літака з крилом без закінцівок отримано відповідне рівняння бічного коливання літака за креном для літака з крилом із закінцівками. Досліджено рішення цього рівняння за стійкістю залежно від відношення коефіцієнта загасання і коефіцієнта динамічної стійкості літака за рисканням. У результаті отримано, що для стійкого бічного коливання літака числа  і  мають бути від'ємними і, крім того,  ще має бути менше від'ємного числа  тобто . Показано, що у разі бічного встановленого коливання, наявність закінцівок крила призводить до збільшення частоти коливань і коефіцієнта загасання амплітуди в порівнянні з крилом без закінцівок.

 


Ключові слова


бічне коливання; AT winglets; математична модель; частота; коефіцієнт загасання

Посилання


Byshgens G.S., Dynamics of longitudinal and lateral movement / Byshgens G.S., Studnev / R.V.M : Mechanical Engineering, 1979.

Efremov A.V., Flight dynamics / Efremov A.V., Zakharchenko V.F, Ovcharenko V.N, Sukhanov V.L, Shelyukhin U.F., Ustinov A.S / M., Mechanical Engineering, 2011. 776 p.

Dobrolensky U.P. The dynamics of flight in a troubled atmosphere./ Dobrolensky U.P./ M.: Mechanical Engineering, 1969.

Iliyasov, M., Influence of AT winglets wingtips on the inductive reactance of the wing. Iliyasov, M., Malikov, E., Bulletin of Science and Practice, 2017(8), 157–166p.

Ilyasov M., Lateral airplane oscillations with wing tips of the "at winglet" type / Ilyasov M., Malikov E./ The 15th International Conference "Aviation and Cosmonautics – 2016", Moscow, MAI, November 14-18, 2016. Abstracts. P. 56-57. Type-I "Luxor", 2016. – 738 p.

Jafarzade R.M., Calculation of the effect of the wingtips of a rectangular wing of a finite span on its inductive resistance, by the method of distributed vortices./ Jafarzade R.M., Ilyasov M.Kh., Guseinli J.N./Scientific Proceedings of the National Aviation Academy, No. 1, 2015, p. 63–77.

Arzhanov N.S., Maltsev V.N. Aerodynamics, Moscow: EKOLIT, 2011. – 483 p.

Krasnov N.F. Aerodynamics. Part 1. Moscow: Book house "LIBROKOM", 2010. – 496 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ