Автоматизація виявлення та протидії інформаційним загрозам у мережі Інтернет

Р. В. Грищук, О. В. Лагодний, Г.Д. Носова, Н. В. Лукова-Чуйко

Анотація


У роботі розглянуто передумови необхідності виявлення інформаційних загроз у визначеному сегменті мережі Інтернет об’єктам впливу, проведено аналіз особливостей організації інформації у мережі, обґрунтовано необхідність активного впровадження автоматизації цих процесів у сучасних умовах. На сьогодні мережа Інтернет стала ідеальним засобом доставки інформаційних загроз у форматі текстових, аудіо- або відео повідомлень до будь-якого об’єкту впливу або цільової аудиторії. Використання інформації у певних формах подання дозволяє здійснювати психологічний вплив на об’єкти з метою формування бажаних ефектів з високим ступенем прихованості таких впливів. Для подальших досліджень проведено аналіз моделі обміну інформацією між користувачами мережі Інтернет на прикладі соціальних мереж. Обґрунтовано вразливість цього процесу до впровадження негативних впливів на об’єкти впливу. Запропоновано впровадження автоматизованого процесу аналізу відкритих джерел інформації з метою виявлення деструктивного психологічного впливу на визначені об’єкти. Виділено ключові проблеми вирішення питання моніторингу мережі Інтернет з метою виявлення негативних інформаційних впливів. На основі проведених досліджень запропоновано підхід до виявлення ознак інформаційних загроз об’єктам впливу. Визначено основні вимоги до розробленого методу їх виявлення за результатами моніторингу. Розроблено покроковий метод виявлення інформаційних загроз. У роботі подано стислий опис дій на кожному кроці виконання процесу виявлення негативних впливів на визначені об’єкти. Запропоновано підхід з комплексним застосуванням розробленого програмного забезпечення та покроковою обробкою виділеного обсягу інформації.


Ключові слова


oб’єкт впливу; інформаційні загрози; психологічний вплив; відкриті джерела

Посилання


ВСТУ 01.004.004 Видання 1. Воєнна політика безпека та стратегічне планування. Інформаційна безпека держави у воєнній сфері. Терміни та визначення. Київ, 2014. 22 с. (Інформація та документація).

Парсон Т. О. социальных системах/под ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского. Москва, 2002. 832 с.

Указ Президента України №47/2017 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України”. Київ, 2017. 10 с. (Закони України).

Расторгуев С. П., Литвиненко М. В. Информационные операции в сети Интернет/под общ. ред. А. Б. Михайловского. Москва, 2014. 128 с.

Грищук Р. В. Диференціально-ігрові моделі та методи моделювання процесів кібернападу/дис. доктора техн. наук: 21.05.01. Київ, 2013. 411 с.

Додонов В. О. Інформаційні технології аналізу та виявлення інформаційного впливу в соціальних мережах на основі мультиагентних моделей розповсюдження інформації/дис. кандидата техн. наук: 05.13.06. Київ, 2017. 143 с.

Дзюндзюк В. Б. Віртуальні співтовариства: потенційна загроза для національної безпеки. Київ, 2011, № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2011_1_4.pdf.

Грищук Р. В., Даник Ю. Г. Основи кібернетичної безпеки: монографія/за заг. ред. проф. Ю. Г. Даника. Житомир, 2016. 636 с.

Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія/В. П. Горбулін та ін. Київ, 2009. 163 с.

Губанов Д. А., Новиков Д. А, Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. Москва, 2010. 228 с.

Лагодний О. В. Статистичний аналіз активності тематичного контенту в мережі Інтернет для прогнозування розвитку інформаційних загроз [Електронний ресурс] / О. В. Лагодний, О. О. Писарчук, Ю. І. Міхєєв // Traektoriâ Nauki = Path of Science. – 2017. – Vol. 3, No. 8. – P. 3011–3019 – Режим доступу до журн. : http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/376. – ISSN 2413-9009, doi: 10.22178/pos.25-2.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ