Магнітооптичний спосіб множення частоти сигналу низькочастотного діапазону

О.П. Слободян

Анотація


У статті наведено новий спосіб множення частоти сигналу, який принципово відрізняється від існуючих, оскільки має іншу складну апаратну функцію перетворення вхідного сигналу, а в якості нелінійного елемента для множення частоти сигналу застосовано магнітооптичний кристал – ітрій-феррит гранат (Y3Fe5O12). Особливістю застосування таких помножувачів частоти дозволить їх використання, в першу чергу, для перетворення спектра сигналів в низькому діапазоні частот. Розроблено та представлено оптоелектронну схему пристрою множення частоти сигналу, наведено експериментальну нелінійну характеристику вихідного сигналу. На основі проведених досліджень та конструктивних особливостей розроблена структурна схема пристрою-помножувача частоти послідовного наближення та наведений алгоритм її роботи. Визначено основні напрямки подальшого дослідження магнітооптичного перетворювача та розширення його функціональних можливостей застосування в радіотехнічних пристроях та системах.

Ключові слова


спосіб; магнітооптичний перетворювач; сигнал; множення частоти; структурна схема; алгоритм

Посилання


Радіотехніка. Енциклопедичний навчальний довідник./За ред. Ю.Л. Мазора, Є.А. Мачуського, В.І. Правди/ – К.: Вища школа, 1999. – 608 с.

Махов М.Е. Умножитель частоты на полевых транзисторах. – М.: Радиотехника, 1974, № 9. – С. 96-97.

Бруевич А.Н., Евтянов С.И. Аппроксимация нелинейных характеристик и спектры при гармоническом воздействии – М.: Сов. радио, 1965.– С. 284-296.

Бочаров М.И. Гармонический умножитель частоты. Описание изобретения к авторскому свидетельству RU № 2257665, H 03 B 19/06, от 27.07.2005.

Кузнецов Ю.А., Тронько В.Д. Фарадеевский умножитель частоты. – М.: Приборы и техника эксперимента, № 6, 1973. – С. 104-106.

Яковлев Ю.М., Генделев С.М. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике. – М.: Сов. радио, 1975.– 400 с.

Тронько В.Д., Скрипець А.В., Слободян О.П. Оптоелектронний перетворювач спектра радіосигналу інфра- та низькочастотного діапазону. Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Північного наукового центру Транспортної академії України. – 2006. – Випуск 9. – C. 154-158.

Скрипец А.В., Тронько В.Д., Слободян А.П., Енчев С.В. Спектральное преобразование радиосигнала оптоэлектронным методом. Електроніка та системи управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2005. – Випуск 4. – С. 21-29.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ