Оцінка ефективності транспортної системи на основі сукупного використання трьох критеріїв ефективності

О.А. Тамаргазін, І.І. Ліннік

Анотація


З позиції системного аналізу запропоновано здійснення оцінки ефективності транспортної системи комплексом показників – транспортного потенціалу, витрат соціального часу, сукупних витрат. Застосування такого підходу дозволяє більш ефективно використовувати ресурси кожної транспортної системи окремо та їх різних поєднань. Зокрема, оптимізувати внутрішньо-транспортні та поза-транспортні результати їх діяльності, які необхідно отримати для досягнення поставленої перед транспортною системою задач. Запропонований узагальнений алгоритм аналізу й оцінки ефективності транспортної системи лежить в основі методологічного підходу побудови збалансованої комплексної оцінки стану транспортної системи. При реалізації запропонованого алгоритму можливо, з використанням мінімальних розрахункових ресурсів, діагностувати накопичення проблем, які виникають під час реалізації, на заданому інтервалі часу, групи технологічних, технічних та організаційних заходів.


Ключові слова


транспортна система; ефективність; інформаційне поле; процес управління

Посилання


Тамаргазін О.А., Ліннік І.І., Курбет Л.В. Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту / Наукоємні технології: Наук. журнал – Київ: НАУ, 2017. – № 1 (33). – C.65-70 doi:10.18372/2310-5461.33.11561. (ukr)

Транспортные системы мира. /Под ред. С.С. Ушакова, Л.И. Василевского. – М.: Транспорт, 1971. – 216 с. (rus)

Миротин Л.Б. Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах / Л.Б. Миротин, В.А. Гудков, В.В. Зырянов и др. Под ред. Л.Б. Миротина. – М.: Горячая линия-Телеком, 2010. – 704 с. (rus)

Троицкая Н.А. Единая транспортная система / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. – М.: Академия, 2007. – 240 с. (rus)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ