Метод розв’язування задачі про течію в каналі з двома осесиметричними звуженнями

A. O. Борисюк

Анотація


Розроблено метод розв’язування задачі про течію у плоскому жорсткому каналі з двома осесиметричними звуженнями. Цей метод має другий порядок точності. У ньому рівняння Нав’є-Стокса і нерозривності розв’язуються шляхом їх інтегрування по елементарних об’ємах (на які розбивається розрахункова область), просторово-часової дискретизації одержаних у результаті цього рівнянь і подальшої лінеаризації дискретних співвідношень та узгодження полів швидкості і тиску. Часова дискретизація проводиться на основі неявної триточкової несиметричної схеми з різницями назад, а просторова – на основі TVD-схеми та відповідної схеми дискретизації просторових похідних. Для розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь застосовується відповідний ітераційний метод.


Ключові слова


течія; канал; звуження; метод

Посилання


Borisyuk A. O. Experimental study of wall pressure fluctuations in rigid and elastic pipes behind an axisymmetric narrowing / A. O. Borisyuk // J. Fluids Str. – 2010. – 26, no. 4. – P. 658-674, doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2010.03.005. (eng.)

Borysyuk A. O. Wall pressure fluctuations behind a pipe narrowing of various shapes / A. O. Borysyuk, Ya. A. Borysyuk // Наукоємні технології. – 2017. - 32, № 2. - С. 162-170, doi: 10.18372/2310-5461.34.11615. (eng.)

Бруяцкий Е. В. Численное исследование полей скорости и давления в плоском канале при наличии на его стенке квадратного препятствия / Е. В. Бруяцкий, А. Г. Костин, Е. В. Никифорович // Прикл. гідромех. – 2011. – 13, № 3. – С. 33-47. (rus.)

Young D. F. Fluid mechanics of arterial stenosis / D. F. Young // J. Biomech. Eng. – 1979. – 101, no. 3. – P. 157-175, doi: 10.1115/1.3426241. (eng.)

Малюга В. С. Численное исследование течения в канале с двумя последовательно расположенными стенозами / В. С. Малюга // Прикл. гідромех. – 2010. – 12, № 4. – С. 45-62. (rus.)

Ferziger J. H. Computational methods for fluid dynamics, 3rd ed. / J. H. Ferziger, M. Peri´c. – Berlin: Springer, 2002. – 424 p. (eng.)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ