Спеціальне математичне забезпечення управління технологічними процесами в аеропорту

О. А. Тамаргазін, І. І. Ліннік

Анотація


Розглянуто змісти поняття спеціальне математичне забезпечення управління технологічними процесами в аеропорту з позицій особливостей його використання при аналізі функціонування сучасного аеропорту, як складної організаційно-технічної системи. У статті показано, що накопичення, розвиток і використання формалізованих правил переробки інформації, що є відображенням об'єктивних законів управління об'єктами й процесами, можливе тільки в рамках системи спеціального математичного забезпечення управління. Проаналізовано взаємодію різних складових спеціального математичного забезпечення управління технологічними процесами в аеропорту та інформаційних потоків з урахуванням циклічності роботи різних підрозділів аеропорту та необхідності виконання низки завдань з досягнення поставлених цілей паралельно. Спеціальне математичне забезпечення розглядається як локалізоване, таке що воно індивідуально настроюється під кожного хто приймає конкретне управлінське рішення. Сукупність математичних моделей усіх блоків переробки інформації разом з інформаційною моделлю складають основу для побудови програмної моделі спеціального математичного управління технологічними процесами в аеропорту.

Ключові слова


аеропорт; технологія виробництва; інформаційне поле; процес управління

Посилання


О'Коннор, Дж. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом походе к решению проблем /Джозеф О'Коннор и Иан Макдермотт. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 256 с.

Катулев, А.Н. Математические методы в системах поддержки принятия решений: Учеб. пособие / А.Н. Катулев, Н.А. Северцев. – М.: Высш. шк., 2005. – 311 с.

Кини, Р. Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения: Пер. с англ./Под ред. И. Ф. Шахнова. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

Мулен, Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели: Пер. с англ. – М.: Мир, 1991. – 464 с.

Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход. — 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 176 с.

Тамаргазін О.А., Ліннік І.І., Курбет Л.В. Стан, протиріччя й тенденції розвитку інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту / Наукоємні технології: Наук. журнал – Київ: НАУ, 2017. – № 1 (33). – C.65-70 doi:10.18372/2310-5461.33.11561.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ