Визначення області бачення камери при аерофотозйомці

О. Г. Піскунов, І. А. Юрчук, Л. В. Білянська

Анотація


У даній роботі представлено алгоритм для визначення області бачення камери при аерофотозйомці, який грунтується на послідовному виконанні перетворень зсуву та повороту точки на деякий кут навколо координатної осі відносно початку координат деякої системи, розроблено програмне забезпечення, а також проведено його тестування, що показало задовільну точність обчислення. Версія програмного забезпечення для настільних комп'ютерів розроблена у вигляді декількох класів на мові C# оформлених як динамічно приєднувана бібліотека. Методи бібліотеки дозволяють отримати координати кутів чотирикутника, координати обраних оператором пікселей та знімки спроектовані на площину. У ході подальшої роботи класи бібліотеки були переписані на мову C++ та портовані в операційну систему родини Linux. Подальше тестування бібліотеки відбувалося на мікрокомп'ютері Raspberry Pi3 Model B. Для невеликих висот польоту (до 1 км) та невеликих ділянок території використовувалася прямокутна локальна система координат, тобто не враховувалась кривизна земної поверхні. Оцінка відхилення позиціонування буде обговорюватися в наступних роботах.


Ключові слова


безпілотний літальний апарат (БПЛА); аерофотозйомка; матриці повороту.

Посилання


Картографічний сервіс Google Maps. Інструкція користувача. Режим доступа: http://www.openclass.ru/dig-resource/144679.

Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD. Руководство пользователя. Ре-жим доступа: http://www2.racurs.ru/download/docs6/Eng.zip.

Курочкін В.М. Оцінка врожайності на основі аерофотозйомок. Тези ХV міжнародної на-уково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи». – К., 2015 – 143 с.

Аэрофотосъемка трубопроводов. Режим доступа: http://geotop.com.ua/aerofotosemka-truboprovodov.php.

Сергеева Е.Л. Автоматизированный анализ состояния терриконов по данным дистан-ционного зондирования Земли на основе ГИС. – Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національ-ний гірничий університет, 2013. – No41 – С. 103- 112.

Нечаусов А.С., Замирец О.О. Методика создания мозаики изображений на основе дан-ных беспилотного летательного аппарата. Системи обробки інформації. Харківський національ-ний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – 2015. – № 8(133). – С.51-56.

Аэрофотосъемка с БПЛА – ортофотоплан. Режим доступа: http://unmanned.ru/service/aerophoto.htm.

Юрчук И. А., Пискунов А. Г., Белянская Л. В. Об одной реализации алгоритма центра-льного проецирования прямоугольника на плоскость. Тези доповідей ХIII міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2017. Інформаційні системи та технології в авіаційній галузі. – К.: НАУ, 2017. – c.2415.

Карпов Д. П. Сшивка изображений, полученных в результате аэрофотосъёмки. – 2012. – с.25. Режим доступа: https://archive.li/o/fiaQi/is.ifmo.ru/projects/2012/karpov/description.pdf.

Матриця поворота. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица_поворота.

Бурий П. А. Автоматизація визначення області бачення камери безпілотного літального апарату при аерофотозйомці. Тези ХVІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Інформаційно-діагностичні системи». – К., 2016. – с. 262.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ