Інформаційна технологія рендерингу 3D об’єктів

К.О. Моргун

Анотація


У статті розглядається інформаційна технологія створення тривимірних геометричних фігур засобами комп’ютерної графіки. Інформаційна технологія розглядається як послідовний процес створення графічної тривимірної моделі, визначення геометрії цієї моделі, освітлення віртуальної сцени та збереження вихідного зображення у відповідних форматах, що містять інформацію про геометрію, а також про параметри тривимірної сцени (освітленість, текстурні координати,координати розташування камер та джерел світла). В статті приводяться методи розрахунку точки перетину променю елемента поверхні об’єкта при обході променю, визначення освітлення точки, підходи до оптимізації обчислень основані на розбитті сцени під час візуалізації (рендерингу) на ділянки, що відповідають окремим потоком розрахунків. Пропонуються результати моделювання та рендерингу з використанням відомих програмних засобів.


Ключові слова


трасування сцени; освітлення сцени; оптимізація розрахунку; збереження файлу; моделювання сцени

Посилання


Стиренко С.Г. Форма представления функциональных программ для автоматического параллельного выполнения / С.Г. Стиренко, Д.В. Грибенко, А.И. Зиненко // Вісник НТУУ «КПІ», Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – № 50. – 2009. – С. 190 – 194.

Воеводин В.В. Параллельные вычисления / В.В. Воеводин, Вл. В. Воеводин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с. Каазик Ю.А. Математический словарь / Ю.А. Каазик – Таллин: Валгус, 1985. – 296 с.

Моргун К.О. Алгоритми трасіровки променів в завданнях компютерної графіки / К.О. Моргун, Д.П. Кучеров, Р.Г. Кацалап // Вісник інженерної академії. - Вип. 4. – 2015. С.97-102.

Möller T. Fast, Minimum Storage Ray/Triangle Intersection / T. Möller, B. Trumbore // Journal of Graphics Tools. –Vol. 2. – №1. – 1997. – P.21-28, doi: 10.1145/1198555.1198746 (eng)

Моргун К.О. 3D моделювання анімованих персонажей / К.О. Моргун, Д.П. Кучеров // Наукоємні технології.  №2 (26). – 2015. – С.133 – 140, doi:10.18372/2310-5461.26.8713 (eng)

Моргун К.О. Вычисление интегралов методом Монте-Карло при решении задач освещённости синтезированных объектов / К.О. Моргун, Д.П. Кучеров, Т.И. Голенковская // Вісник інженерної академії. – Вип. 3. – 2016. – С. 82 - 87.

Kucherov D.P. Calculation of integrals by Monte Carlo in the illumination problem of synthesized objects / D. P. Kucherov, I. V. Ogirko, K. O. Morgun, // Science and education a new dimension. Natural and Technical Sciences. – Vol. 96.  № IV (11). – 2016. – Р. 42-47.

Saxena S. Image processing tasks using parallel computing in Multi core architecture and its applications in medical imaging / S. Saxena, N. Sharma, S. Sharma // International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. – Vol. 2. – Iss. 4. – 2013. – P. 1896-1900, doi: 10.1109/iccct.2014.7001475 (eng)

Каазик Ю.А. Математический словарь / Ю.А. Каазик. – Таллин: Валгус, 1985. – 296 с.

Текстура (изображение). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki

Kajiya J. T. The rendering equation / J. T. Kajiya // Proceedings SIGGRAPH '86. Computer Graphics, 1986. – Vol. 20. – P. 143-150, doi: 10.1145/15886.15902 (eng)

Васильева Ю.О. Вычисление глобальной освещённости методом Монте-Карло / Ю.О. Васильева, Е.Н. Ляшенко // Світлотехніка і електроенергетіка.  №3. – 2010. – С. 16-20.

sRGB. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/SRGB.

XYZ (цветовая модель) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://traditio.wiki/XYZ_.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ