Використання технологій ГІС та ДЗЗ для моніторингу водних об’єктів

В. І. Зацерковний, Н. В. Оберемок, І. В. Тішаєв, Т. А. Казанюк

Анотація


Об'єктивна оцінка стану водних об'єктів може бути виконана на підставі актуальних і точних даних моніторингу. Важливими вимогами моніторингу є точність визначень, репрезентативність, достатня повторюваність вимірів. Актуальними задачами моніторингу є ефективне управління водними ресурсами, раціональне водокористування, оперативна і неупереджена оцінка стану якості води. Поставлені задачі не є тривіальними проте використання сучасних технологій дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і геоінформаційних технологій (ГІТ) дозволяють систематично отримувати та інтерпретувати дані фотометричних параметрів окремих водних об'єктів, водозбірних територій в широкому спектральному діапазоні з необхідною розрізненністю і періодичністю актуалізації інформації, оцінювати їх санітарно-біологічні характеристики.

Розглянуті сучасні підходи до використання даних дистанційного зондування Землі для визначення екологічного стану водних об’єктів. Розглянуто питання практичного застосування даних мультиспектральної зйомки супутників Landsat-8 для моніторингу водних об’єктів.


Ключові слова


моніторинг, дистанційне зондування Землі, геоінформаційні системи, цифрова модель місцевості, вегетаційний індекс, Каховське водосховище

Посилання


A joint report by the twenty-three UN agencies concerned with fresh water.p. 140 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129726e.pdf

Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Віршило І. В., Демидов В. К. Геоінформаційні системи в науках про Землю // Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. — 510 с.

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Гідрографічне_районування_України.

NDVI — теория и практика (http://gis-lab.info/qa/ndvi.html).

Конвертация данных Landsat TM/ETM + в значения температуры — Теория (http://gis-lab.info/qa/dn2temperature.html).

Грищенко Е. В. Использование данных спутника LANDSAT-8 для оценки экологического состояния Каховского водохранилища // ГВУЗ «Национальный горный университет», 2012.

Дистанционное геотермическое картогра-фирование http://gis-lab.info/qa/thermal.html.

Обработка и интерпретация данных

Landsat-8 (OLI) средствами GRASS GIS (http://gis-lab.info/qa/grass7-landsat8).

Космический мониторинг состояния водных обьектов / Режим доступу: — http://www.ntsomz.ru/projects/eco/econews_271108_beta.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ