МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД СКЛАДАННЯ І КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

О. Є. Литвиненко, Б.Г. Масловский

Анотація


Представлена математична модель задачі, що включає цільову функцію і систему обмежень. В якості шуканих змінних обрані бівалентні величини, значення яких визначають розподіл навчальних дисциплін між семестрами. Цільова функція відбиває прагнення мінімізувати відхилення планованої черговості викладання дисциплін від найбільш прийнятної, встановленої на основі методичних положень. Система обмежень відбиває основні вимоги, що пред'являються до навчального плану: включення в навчальний план усіх заданих дисциплін; дотримання нормативних вимог до кількості дисциплін, іспитів, курсових проектів і робіт в кожному семестрі; до загального об'єму аудиторного зайняття і кількості годин аудиторних навчань по альтернативних дисциплінах в тиждень; до загальної кількості навчального часу по усіх дисциплінах в кожному семестрі; до послідовності викладання навчальних дисциплін. Доведено, що завдання складання і коригування навчальних планів зводиться до класу екстремальних комбінаторних завдань з лінійною структурою. Це дає можливість використати для її вирішення ефективні алгоритми спрямованого перебору.


Ключові слова


навчальний план; складання; коригування; математична модель; спрямований перебір

Посилання


Наказ Міносвіти і науки України від 26.01.2015 р. № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік».

Роз’яснення і рекомендації Міносвіти і науки України від 13.03.2015 р. № 1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році»

Литвиненко А. Е. Метод спрямованого пере-бору в системах управління і діагностування / А. Е. Литвиненко. — К. : Наук.-вид. центр НБУВ, 2007. — 328 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ