МЕТОД СУМІЩЕННЯ КОДОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ З ВИМОГОЮ МЕТОДУ БЛОКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ ПОТОКОВИХ ВІДЕОДАНИХ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНУТРІКАДРОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ

В.В. Бараннік, Д. І. Комолов

Анотація


У даній статті розроблено метод сумісності кодової конструкції енергетично значущою структурної одиниці з вимогою методу блочного симетричного шифрування алгоритмом шифрування для закриття потокових відеоданих на основі технології внутрікадрової селекції базового відеокадра. Розроблено методологічна база для розрахунку бітової швидкості зашифрованою структурної одиниці базового відеокадра. Представлені схеми формування бітових матриць для поєднання з матрицями ключа шифрування. Також представлена схема шифрування значущою структурної одиниці базового кадру. Проведено порівняльний аналіз бітового потоку зашифрованою структурної одиниці з бітовим потоком початкового фрагмента відеозображення.


Ключові слова


відеокадр; група кадрів; шифрування; калина; структурна одиниця; бітова матриця; ключ шифрування; селективне шифрування

Посилання


Rate Control and H.264. Режим доступу: http://www.pixeltools.com/rate_control_paper.html.

Гонсалес Р. Цифрова обробка зображень / Р. Гонсалес, Р. Вудс // М. : Техносфера, 2006. —1072 с.

Кирилов С. Н. Алгоритм стиснення цифрових зображень з використанням синтезованого базиса на кожній ступені вейвлет-пакетного розкладення / С. Н. Кирилов, И. В. Косткин // Доклади 10-й Международної конференції «Цифрова обробка сигналів та її використання». — М., 2008. — Т.2. — С. 480–483.

Горбенко І. Д. Перспективний блоковий шифр «Калина»: основні положення та специфікації / І. Д. Горбенко, В. І. Долгов, Р. В. Олейніков // Прикладна радіотехніка, 2007, частина 6, № 2. — С. 195–208.

Долгов В. І. Подстановочні конструкції сучасних симетричних блочних шифрів / В. І. Долгов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 2009, № 6. — С. 65—93.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ