№ 53 (2010)

Зміст

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИЛЫ ТРЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С МИКРОКАНАВКАМИ PDF
М. В. Киндрачук, А. В. Радионенко, В. В. Водзянский, С. В. Федорчук
ПРОГНОЗУВАННЯ СПРАЦЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРІВ ВЕРСТАТІВ-ГОЙДАЛОК PDF
Б. В. Копей, О. І. Стефанишин, О. В. Євчук, В. В. Лопатін
WORKING MEDIUM AS THE WORKING ENVIRONMENT FOR THE CONSTRUCTION OF MINI-GENERATOR OF ELECTRIC ENERGY PDF
R. Kaczyński
ВПЛИВ КОРОТКОЧАСНОГО ОПРОМЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ПОТОКОМ КОНЦЕНТРОВАНИХ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ НА МІКРОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИБОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
А. Г. Косторнов, О. І. Фущич, В. Ф. Горбань, Т. М. Чевичелова, О. Д. Костенко
ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ ЛАЗЕРНИМ ЛЕГУВАННЯМ ЗАЛІЗА КАРБІДОМ ТА НІТРИДОМ ТИТАНУ PDF
Є. В. Іващенко, Н. В. Франчік
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЖИДКИХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКАХ PDF
Е. Нахимович, Р. Корбут
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ НАДІЙНОСТІ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ю. І. Парайко
МЕТОДОЛОГІЯ ОЖЕ-СПЕКТРАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТОНКОПЛІВКОВОЇ СТРУКТУРИ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ PDF
О. О. Міщук
ЗАТРАТЫ НА ТРЕНИЕ СВЯЗКИ АБРАЗИВНОГО КРУГА С ОБРАБАТЫВАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ PDF
В. А. Андилахай, Ф. В. Новиков
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ В УМОВАХ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ФРЕТИНГУ PDF
О. І Духота, О. В. Тісов
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ НА ФАЗОВИЙ СКЛАД, БУДОВУ І ВЛАСТИВОСТІ АЗОТОВАНИХ ШАРІВ НА СТАЛЯХ У8, 40Х13, 0Х18Н10Т ТА 40Х PDF
Н. В. Іщук
ЗМАЩУВАЛЬНА ДІЯ МАСТИЛ З ПОГЛЯДУ НА СТРУКТУРУ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МЕТАЛУ PDF
Ю. Л. Іщук, О. О. Міщук, А. В. Богайчук, О. О. Македонський, О. В. Шапошник
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЯВИЩА СТРУКТУРНОГО ПРИСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ PDF
М. І. Денисенко
ДІЕЛЕКТРОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ЗМІН ТРИБОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОЛИВ ТРАНСМІСІЙ НАФТОГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ PDF
Ю. І. Парайко, І. І. Шостаківський
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЛАБИРИНТНОГО УПЛОТНЕНИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА PDF
А. Беллауар, Б. В. Копей, Н. Абдельбаки
АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДЕТОНАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЧЕСКИ СИНТЕЗИРОВАННОГО ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННОГО ИНТЕРМЕТАЛЛИДА TiAL –TiB2 PDF
B. Л. Сироватка
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ДВОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ PDF
П. П. Савчук, В. П. Кашицький, О. П. Киселюк, І. С. Сміян
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТРИБОТЕХНИКИ PDF
В. Ф. Лабунец, Л. С. Братица, Т. С. Климова, Н. А. Медведева
РАСЧЕТ ОПОРНЫХ НАГРУЗОК ГИБКОГО ВАЛА ПРИ ЕГО СЛОЖНОМ УПРУГОМ ДВИЖЕНИИ PDF
В. И. Кравцов, А. Н. Недбайло
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЕТОНАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ МЕХАНОСИНТЕЗИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ СИСТЕМЫ Ti–Al–B PDF
В. Л. Сироватка
ФОРМУВАННЯ ВТОРИННИХ СТРУКТУР ТЕРТЯ В УМОВАХ МІКРОБНОЇ КОРОЗІЇ PDF
В. Ф. Лабунець, В. Г. Лазарєв, І. П. Козлова, Р. Я. Бєлєвцев
ПРИЧИНИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТЕРТЬОВИХ ДЕТАЛЕЙ АКСІАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ НАСОСІВ PDF
В. Ф. Лабунець, В. А. Тіт, А. В. Дмитренко, Р. М. Діденко
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТОКАРНЫХ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫХ АВТОМАТОВ PDF
Л. Е. Пивовар, М. В. Киндрачук, И. Л. Пивовар
ВПЛИВ ЗЕРНИСТОСТІ АБРАЗИВУ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДИСКРЕТНИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
В.Є. Марчук
ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕВЕРСИВНОМ ТРЕНИИ В ИМПУЛЬСНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ PDF
М. Н. Свирид, И. А. Кравец, С. Н. Заднепровская, А. Ю. Сидоренко, Г. А. Волосович
ЗАЛЕЖНІСТЬ ГІДРОАБРАЗИВНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ ВІД ПРИРОДИ І ВМІСТУ ДВОКОМПОНЕНТНОГО НАПОВНЮВАЧА PDF
П. Д. Стухляк, А. В. Букетов, О. І. Редько
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ПРЯМОЗУБОЇ ПЕРЕДАЧІ НА ЇЇ ДОВГОВІЧНІСТЬ І ЗНОШУВАННЯ ЗУБІВ PDF
М. В. Чернець, В. В. Береза


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована