ДОСЛIДЖЕННЯ ПРИЧИН ДЕГРАДАЦIÏ МЕТАЛУ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПАРОПРОВОДIВ ВИСОКОГО ТИСКУ

Валерій Дмитрович Макаренко, Вікторія Іванівна Дмитренко, Андрій Миколайович Мангура, Леонід Анатолійович Тараборкін

Анотація


Аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел свідчить про відсутність відомостей щодо детального дослідження причин і механізмів окрихчування й руйнування металів, використовуваних в аграрній і харчовій промисловості. Крім того, існуючі науково-технічні та технологічні розробки стосовно забезпечення надійної корозійно-механічної стійкості й довговічності обладнання харчово-переробного виробництва значною мірою містять протиріччя і невизначеність; відсутні кількісно обґрунтовані рекомендації практичного застосування з метою забезпечення корозійно-механічної стійкості обладнання, працюючого в технологічно-агресивних середовищах; отже, є необхідність системного вивчення причин, умов і механізмів корозійних ушкоджень тривало експлуатованих металоконструкцій з метою удосконалення методів і способів підвищення корозійного захисту конструкційних сталей. У роботі досліджено причини корозійних пошкоджень і деградації корозійно-механічних властивостей паропроводів високого тиску, що виникають у процесі довготривалої експлуатації в умовах бурякоцукрового виробництва. Об’єктом досліджень були паропроводи з термінами експлуатації від 0 до 15 років. Показники тріщиностійкості металу та корозійно-водневого розтріскування визначали відповідно до методики NАСЕ. Результати механічних, корозійних і металографічних досліджень дозволили встановити основні причини деградації металу паропроводів довготривалої експлуатації бурякоцукрового підприємства, а саме: наводнювання, окислення й окрихчування металу, – причому інтенсивність цих процесів зростає з підвищенням тиску та температури хімічно активного парового середовища. Показано, що зі збільшенням терміну експлуатації в 1.5-2.5 рази знижуються показники тріщиностійкості К, δс і межа корозійно-механічної втомлюваності металу паропроводів. Результати і висновки роботи можуть бути використані при проектуванні й виготовленні технологічного обладнання, зокрема, паропроводів, у харчовому та переробному виробництві.


Ключові слова


паропроводи; тріщиностійкість; корозія; втомна міцність; наводнювання.

Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована