Том 1, № 37 (2012)

Зміст

Аналіз статичних характеристик біполярних транзисторів із використанням керованих і функціональних генераторів струму PDF
О. Д. Азаров, В. А. Гарнага, В. Є. Яцик 5-12
Уніфікація джерел даних в розподілених інформаційних системах за допомогою контекстно-вільних граматик PDF
А. А. Амонс, С. А. Скарга, С. А. Скарга, С. М. Островский 13-21
Міжвузівська база змістовних модулів дисциплін як засіб впровадження основних концепцій Болонської системи навчання PDF
Є. Б. Артамонов 22-39
Застосування моделей трафіку даних для моніторингу комп'ютерних мереж системи управління повітряним рухом PDF
С. В. Водопьянов, В. И. Дрововозов 30-35
Моделювання багатооперандного комп’ютерного середовища PDF
В. П. Гамаюн, Р. Р. Данелія, О. О. Дудінский 36-40
Структурно-алгоритмічний метод високоточних обчислень на основі розрядно-логарифмічною системи числення PDF
В. П. Гамаюн, И. О. Коврижкин 41-44
Моніторинг мережевої активності комп’ютерів на основі агентної технологїї PDF
О. М. Глазок, О. К. Мироненко 45-48
Вирішення задачі призначення виконавців технічного обслуговування повітряних суден PDF
О. О. Жолдаков 49-54
Класифікація та архітектурні особливості програмованих мультипроцесорних систем-на-кристалі PDF
І. А. Клименко 55-72
Математична модель асинхронної машини з підвищеним пусковим моментом PDF
Н. Д. Красношапка, В. В. Тихонов, В. П. Захарченко, Т. А. Мазур, О. М. Тачиніна 73-77
Моделювання контентних мереж PDF
Д. В. Ландэ 78-84
Особливості проведення віддалених атак типу МІТВ на розподілені інформаційні системи PDF
В. А. Марченко 85-88
Застосування інструментарію формальних граматик для перекласифікації функцій еталонної моделі взаємодії відкритих систем в бездротової комп'ютерної мережі PDF
Н. К. Печурин, Л. П. Кондратова, С. Н. Печурин 89-94
Застосування веерного перетворення Радону в системах кореляційного аналізу акустичних шумів PDF
А. В. Пономаренко 95-97
Оптимізація представлення даних у семантичній мережі з суворою типізацією PDF
С. К. Самковский, С. Г. Стиренко 98-104
Механізм взаємоперетворення природномовних словарних конструкцій PDF
М. Ю. Сич 105-111
Вдосконалення структур обробки даних у системах експлуатації засобів аеронавігації PDF
О. В. Соломенцев, М. Ю. Заліський, А. О. Мусієнко 112-117
Метод визначення впливу неполадок якості обслуговування в IP-мережах з протоколами RIP і OSPF PDF
С. Ф. Теленик, А. И. Ролик, М. В. Ясочка, М. Е. Бутенко 118-126
Метод визначення впливу неполадок якості обслуговування в IP-мережах з протоколами RIP і OSPF PDF
С. Ф. Теленик, А. И. Ролик, М. В. Ясочка, М. Е. Бутенко 118-126
Розпізнавання трафіку бездротової комп'ютерної мережі на фізичному рівні PDF
Н. Н. Яценко 127-130


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751