Функціональне моделювання базових елементів професійної діяльності в межах моделі «Сутність-зв'язок»

О. В. Заріцький

Анотація


Розглянуто актуальні питання функціонального моделювання та розробки моделі «Сутність-взаємний зв'язок» професійної діяльності людини в межах сучасних методів опису та аналізу робіт

Ключові слова


опис та аналіз професійної діяльності; функціональні моделі; методи аналізу систем; схема аналітичної оцінки роботи

Посилання


Заріцький О.В. Аналітичний огляд методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини/ О.В. Заріцький // Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» - К.: НАУ, 2015. - №1(49) – С.32 – 36.

ZaritskyiO., PavlenkoP., SudikV.Developing analysis of job complexity for needs of national trade market. AVIATION IN THE XXI-st CENTURY “Safety in Aviation and Space Technologies”: The Sixth World congress, September 23-25, 2014. – K.:, 2014. − V.1.-Р.22-25

Толбатов С.В. Модель аналізу методів визначення оцінки складності робіт / С.В. Толбатов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 3– С. 58-64.

Д. Бергер, Л. Бургер. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда, изд. 2-е; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 780 с.

Толбатов С.В. Оцінка складності робіт фахівців з технологічної підготовки виробництва / С.В. Толбатов // // Вісник інженерної академії України – 2014. №2 – С.276-280.

Толбатов С.В. Архітектура інфо-рмаційної системи оцінки складності ро-біт / С.В. Толбатов // Електроніка та системи управління. – 2014. – №3. − С. 122-125.

O*NET[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.onetcenter.org. – Назва з екрану. – (Дата звернення: 05.05.2015).

CommonMetric[Електронний ре-сурс]. – Режим доступу:http://commonmetric.com. – Назва з екрану. – (Дата звернення: 05.05.2015).

Peter P. Chen. Entity-Relationship Modeling: Historical Events, Future Trends, and Lessons Learned. - LA 70803.: Computer Science Department Louisiana State University Baton Rouge, 1985. – 11 р.

Job analysis manual. Civil service selection. Department of administrative services, human resources division, 2006. – 35 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751