Інтерактивна процедура багатокритеріальної оптимізації

Г. П. Галузинський, О. В. Городній

Анотація


Розглянуто процедуру, яка при наявності кількох критеріїв (без можливості апріорного встановлення серед них головного) дозволяє реалізувати людино-машинну взаємодію, направлену навироблення інтерактивним шляхом одного або декілька компромісних рішень, що визначають допустимі з точки зору особи, що приймає рішення, значення критеріїв. Алгоритмічна реалізація запропонованої процедури дозволяє вирішувати задачі багатокритеріальної оптимізації, уяких альтернативи в явному вигляді не формулюються

Ключові слова


людино-машинна взаємодія; інтерактивний режим; багатокритеріальна оптимізація; особа приймаюча рішення; процедура узгодження цілей; Парето-оптимальні рішення

Посилання


Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1992. — 504 с.

Чибісов Ю. В., Шульга Ю. С. застосування методів багатокритеріальної оптимізації для вирішення задачі розподілу вагонів по вантажним фронтам [Текст] / Ю. В Чибісов, Ю. С. Шульга // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2014. – Вип7. – С. 134-138.

Божанова Т. А. Про узагальнені розв’язки однієї задачі векторної оптимізації на транспортних мережах [Електр. ресур] / Т. А. Божанова, П. І. Когут // Динамические системы: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 28. – С. 48-62. – Режим доступу : http://ww.dynsys.crimea.edu/issue/28/dynsys_28_bozhanova.pdfВісник

Прус Н. В. Можливості застосування багатокритеріальної оптимізації при плануванні витрат промислового підприємства [Текст] / Н. В. Прус // Вісник Хмельницького національного університету 2009, – № 3, T. 1. – С. 219 – 222.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751