Принцип розширення для складених динамічних систем з довільною схемою розгалуження траєкторії

А. И. Лысенко, Е. Н. Тачинина

Анотація


Сформульовано в термінах методу функцій Кротова достатні умови оптимальностітраєкторії руху детермінованої складеної динамічної системи з довільною схемоюрозгалуження

Посилання


Лысенко А.И., Тачинина Е.Н. Метод размещения сенсоров в зоне чрезвычайной ситуации на базе технологии составных динамических ситем // Проблеми інформатизації та управління.– 2014. –№ 3(47) – С.41-46.

Lysenko O. Tachinina О., Zacharchenko V., Alekseeva I. The optimal injection path of group of nanosatellite multisensor-based platforms// IEEE 4th International Conference «Methods and Systems of Navigation and Motion Control» (Kyiv, Ukraine, october 18-20, 2016).– К.: NAU, 2016. – pp. 155-158.

Aщепков Л.Т. Оптимальное управление разрывными системами. –Новосибирск: Наука, 1987. – 226 с.

Sage A., White Ch. C. Optimum Systems Control. Moscow, Radio and connection, 1982, 392 p.

Белман Р. Динамическое программирование. – М.: Издательство иностранной литературы, 1960. – 400 с.

Кротов В.Ф., Гурман В.И. Методы и задачи оптимального управления. – М.:Наука, 1973. – 448 с.

Брайсон А., Хо Ю–Ши. Прикладная теория оптимального управления. – М.: Мир.– 1972, 554 с.

Гурман В.И. Принцип расширения в задачах управления. – М.: Наука, 1985. – 288 с.

Лисенко О. І., Тачиніна О.М., Чумаченко С. М. Постановка задачі застосування теорії розгалужених траєкторій для вирішення задач пошуку та рятування в зоні надзвичайних ситуацій //Технічна механіка.–2015. – № 1 – С.73-78.

Лисенко О. І., Тачиніна О.М. Математична постановка задачі оптимізації руху групи літаючих роботів на базі

безпілотних літальних апаратів //Науковий вісник Академії муніципального управління. – 2014. – № 1(7) – С. 93-

Lysenko O. Tachinina О. The scenario-based approach for control of multiobject dynamic system motion//IEEE 3rd International Conference, “Actual Problems of Unmanned Air Vehicles Developments” (Kyiv, Ukraine, october 13-15, 2015). – К.:NAU, 2015. – pp. 305-309.

Лысенко А.И., Тачинина Е.Н. Метод динамического программирования для оптимизации произвольной ветвящейся траектории движения составной динамической системы // Проблеми інформатизації та управління. – 2017. – №

(59) – С.38-42.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751