Методи цифрової фільтрації та їх вплив на якість зображень різних кл

О. К. Юдін, О. М. Весельська

Анотація


В роботі досліджується різні методи фільтрації та класи цифрових зображень. Реалізовано метод частотної фільтрації для цифрових зображень та досліджено міруспотворення цифрового зображення в залежності від класу зображення, окремо длякожної компоненти колірної моделі. Дослідження проводилися на цифрових статичних зображеннях різних класів з використанням методів частотної фільтрації, що булиреалізовані на прикладному програмному забезпеченні. Отримано процедури видаленнясегментів спектру трьох колірних гам та доведено, що функціональні залежності спотворення якості зображень (реалістичних, штучних, монохромних, тощо) різні длячервоної, зеленої і синьої складової колірної моделі. Показано, що зазначена статисти-ка може бути базовим підґрунтям подальших досліджень для розробки сучасних ефективних методів стеганографії та стегоаналіза

Ключові слова


методи частотної фільтрації; методи просторової фільтрації; цифрове зображення; стеганографія; міра спотворення цифрового зображення

Посилання


Гонсалес .Цифровая обработка изображений. Р. Гонсалес, Р.Вудс. – Москва: Техносфера, 2005. – 1072 с.

Лукічов В. В. Методи та засоби стеганографічного захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах на основі вейвлетперетворень : дис. – К. : ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13. 21/Лукічов Віталій Володимирович, 2010.

Д.С.Ватолин. Алгоритмы cжатия изображений. Методическое пособие. – Москва: МГУ, 1999. – 76 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751