Метод аналітичного оцінювання професійної діяльності

О. В. Заріцький

Анотація


Розглянуте актуальне питання розробки методу аналітичної оцінки професійної діяльності, який поєднує в собі підходи автора щодо моделювання та опису професійної діяльності, розроблені в попередніх дослідженнях з використанням теорії нечітких множин, теорії графів та математичного моделювання. Метод дозволяє отримати кількісні оцінки складності виконуваних робіт

Ключові слова


аналітична оцінка професійної діяльності; класифікація професійної діяльності; математичне моделювання; метод аналітично оцінки

Посилання


О.В. Зарiцький. Теоретичні основи побудови експертних систем аналізу та оцінки професійної діяльності //«Електроніка та системи управління»: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. - №2(44).– С.103– 106.

О.В.Зарiцький. Аналітичний огляд методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини/ О.В. Зарiцький // Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління». - К.: НАУ, 2015. - №1(49). – С.32 – 36.

Wilson M. A history of job analysis. In L. Koppes, Historical perspectives in industrial and organizational psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2007.

О.В.Зарiцький. Теоретичні основи побудови функціональних моделей професійної діяльності людини [Текст] / О. В. Зарiцький // Вісник інженерної академії України. – 2015. – № 2. – С. 233–236.

О.В. Зарiцький. Функціональне моделювання базових елементів професійної діяльності в межах моделі «Сутність – зв'язок» [Текст] / О. В. Зарiцький //Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління». – 2015. – № 2(50). – С. 70–75.

О.В. Зарiцький. Застосування основ теорії комунікацій для розробки інформаційних систем моделювання професійної діяльності// Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки»: зб. наук. пр. − Ч.: ЧДТУ, 2015. – №1(1). – С. 94 – 98.

О.В. Зарiцький. В.В. Судік. Структурний аналіз інформаційної моделі кваліфікаційного рівня, необхідного для виконання роботи. Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: ПП «Технологічний Центр». – 2015. – №5/2(77). – С. 14 – 19. http://www.scopus.com/inward/record.url?ei

d=2-s2.0- 84980329434&partnerID=MN8TOARS

О.В. Зарiцький. В.В. Судік. Розробка математичної моделі професійної діяльності // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: ПП «Технологічний Центр». – 2016. – №1/4(79) – С. 10 – 19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84960386867&partnerID=MN8TOARS

Zaritskiy, O., Pavlenko, P., Tolbatov, A. Data representing and processing in expert information system of professional activity analysis// Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the 13th International Conference on TCSET 2016. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84969256045&partnerID=MN8TOARS

О.В. Зарiцький. Формалізація правил бази знань експертної інформаційної системи класифікації та аналітичної оцінки професійної діяльності // Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління» – К.: НАУ, 2016. - №3(55). – С.39 – 43.

Толбатов С.В. Методика та інформаційна технологія оцінки складності робіт промислових підприємств. [Текст] : дис. канд. тех. наук: 05.13.06 / Толбатов С.В. – К., 2016. – 206 с.

McCormick, E. J. A study of job characteristics and job dimensions as based on the Position Analysis Questionnaire (PAQ) [Text] / E. J. McCormick, P. R. Jeanneret, R. C. Mecham // Journal of Applied Psychology. – 1982. – Vol.56, Issue 4. – P. 347–368. doi: 10.1037/h0033099

Peterson, N. G. Understanding work using the occupational Information Network (O*NET): Implications for practice and research [Text] / N. G. Peterson, M. D. Mumford, W. C. Borman, P. R. Jeanneret, E. A. Fleishman, K. Y. Levin et. al. // Personnel Psychology. – 2001. – Vol. 54, Issue 2. – P. 451–492. doi: 10.1111/j.1744-6570.2001.tb00100.x

Fine, S.A. and Cronshaw, S.F., Functional Job Analysis: A Foundation for Human Resource Management, Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum, Publishers, 1999. – 75 р.

Harvey, R. J. The common-metric questionnaire (CMQ): A job analysis system. First edition [Text] / R. J. Harvey. – San Antonio, TX: The Psychological Corporation, 1991. – 156 p.

McCormick, E. J. The development and background of the position analysis questionnaire (PAQ) [Text] / E. J.

McCormick, P. R. Jeanneret, R. C. Mecham // PsycEXTRA – Report. – 1969. – Vol. 5. – P. 25. doi: 10.1037/e429952004-001

Peterson, N. G. Development of Prototype Occupational Information Network (O*NET) Content Model [Text] /

N. G. Peterson, M. D. Mumford, W.C. Borman, P.R. Jeanneret, E.A. Fleishman // Utah Department of Workforce Services, 1995. – 1085 p.

Final Report on the Review and Evaluation of Job Analysis Practices. IFS international, 2011. – 295 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751