Застосування штучних імунних систем при виявленні шкідливих програм в комп’ютерній мережі

С. В. Балакін

Анотація


Проаналізовано поведінку шкідливих і нешкідливих програмних об'єктів з метою отриманняпротоколу їх роботи. Розглянуто варіанти розпізнавання шкідливих програм на рівні їх виявлення і блокування. Виявлено загальні для досліджуваних програм особливості поведінки. Наведено рівняння, що описують дії даного способу базуючись на операторах штучних імунних мереж. Реалізовано запропоновану структуру виявлення шкідливих програм. Запропоновано методи підвищення виявлення шкідливих програм і атак в комп'ютерній мережі

Ключові слова


ютерна мережа; протокол; виявлення; дослідження; штучна імунна мережа

Посилання


Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов // К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

Стивен Норткат, Джуди Новак. Обнаружение нарушений безопасности в сетях, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2003. – 448 с.

Щерба М.В. Система анализа устойчивости распределенных компьютерных сетей к атакам // Омский научный вестник, 2012. – 286 с.

Милославская Н.Г., Толстой А.И. Интрасети: Обнаружение вторжений: учеб/пособие для вузов // Юнити-Дана, 2001. – 592 с.

Таненбаум Э. Компьютерные сети. // СПб.: Питер, 2008. – 848 с.

Іванов В.Г., Карасюк В.В., Гвозденко М.В. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. посіб. // Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

N.K. Jerne, Idiotypic networks and Other Preconecived Ideas // Immunological review, Vol. 79, 1984. – P. 5–24.

Балакин С.В. Выявление компьютерных атак с помощью мониторинга сетевых объектов // Информационные технологии и системы управления, №25, 2015. – С. 35-38.

Пат. 110330 Україна, МПКG06F 12/14. Спосіб запобігання комп'ютерним атакам в мережі за допомогою фільтрації вхідних пакетів / І.А. Жуков, С.В. Балакін; власник Нац. Авіаційний Університет. – № 201602196 ; заявл. 09.03.2016 ; опуб-

лік. 10.10.2016, Бюл. № 19. – 6 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751