Методи оптимізації перевезень у транспортних мережах

Г. С. Прокудин

Анотація


В статті описані нові методи вирішення відкритих мережевих транспортних задач, а саме: метод знаходження найкоротших маршрутів на транспортній мережі і метод пропорційного перерозподілу об’ємів перевезень між учасниками процесу перевезення. Аналіз відомих аналогічних методів виявив ряд суттєвих недоліків, які в значній мірі звужують галузь їх використання. Запропоновані методи не мають виявлених недоліків, пройшли експериментальну перевірку і показали при цьому свою надійність і ефективність порівняно з існуючими підходами

Посилання


Прокудін Г. С., Білоус С. О. Один з підходів до вирішення сітьової транспортної задачі // Безопасность дорожного движения на перекрестках Украины. - К.: ООО "Журнал "Радуга". - 2003. - № 1 - 2(15).-С. 52-56.

Пападымитриу С., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность. : Пер. с англ. - М.: Мир, 1985.-325 с.

Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. - М.: Мир, 1981.-С. 309-320.

Ахо А., Хопкрофт Д Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. : Пер. с англ, - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.-384 с.

Прокудін Г, С. Модифікація методу Дейкстри стосовно розв'язання сітьових транспортних задач 11 Вісник НТУ, ТАУ. - К„ 2002. - Вип. 7. - С. 195-198.

Четверухін Б. М., Прокудін Г. С. Моделі та алгоритми розв’язання сітьових транспортних задач великої розмірності // Автошляхових України // Окремий випуск // Вісник Північного наукового центру ТАУ. -К.: 2004,-№ 7.-С. 11-15.

Данциг Дж. Линейное программирование, его применения и обобщения. - МТ'Прогресс", 1966. - 600 с,

Зайченко Ю. П. Исследование операций. - К.: Вища школа, 1979. - 392 с.

Четверухин Б. М. Исследование операций в транспортных системах: Учебное пособие. Часть I. Методы линейного программирования и их использование.-К.: УТУ, 2000.-92 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751