Сучасні підходи до виявлення та ідентифікації найбільш важливих об’єктів критичної інфраструктури

Сергій Олександрович Гнатюк, Вікторія Миколаївна Сидоренко, Оксана Петрівна Дуксенко

Анотація


Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій спричинили феноменальну залежність суспільства від послуг, які надають різноманітні галузі інфраструктури. Нині, якість та доступність таких послуг є одним з головних показників розвитку інфраструктури держави, а забезпечення їх захисту та стабільного функціонування є найважливішою і обов’язковою складовою національної безпеки розвинених держав. Збільшення концентрації засобів та ресурсів для захисту електронних інфраструктур різних типів зумовило необхідність ранжування інфраструктурних об’єктів, виділення найважливіших з них та появи поняття критична інфраструктура. З огляду на це, у роботі проведено багатокритеріальний аналіз підходів до виявлення критично важливих об’єктів для оцінювання їх можливостей щодо виявлення та ідентифікації найбільш важливих об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Встановлено, що найбільш ефективними для інформаційної інфраструктури є підходи, що базуються на теорії графів та імітаційному моделюванні, проте більшість існуючих підходів не враховують повної множини параметрів та інформаційної складової – це зумовлює необхідність розроблення універсального методу ідентифікації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Ключові слова


інформаційна безпека держави; критична інфраструктура; ідентифікація; оцінювання рівня критичності; критична інформаційна інфраструктура; захист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури

Посилання


Бірюков Д.С. Захист критичної інфра-структури: проблеми та перспективи впровадження в Україні / Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов. — К. : НІСД, 2012. — 96 с.

Keating С, Rogers R., Unal R., Dryer D., Safford R., Peterson W., Rabadi G. System of Systems Engineerings // Engineering Management Journal, Vol. 15, № 3, 2003. — p. 36-45.

Jackson M.C. Systems Methodology for the Management Sciences // New York: Plenum, 1991. — 81 p.

Лядовська В.М. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів / В.М. Лядовська, М.О. Рябий, С.О. Гнатюк // Зв'язок. — 2014. — №4. — С. 3-7.

Clausewitz C.-V.. On War // Swedish translation by Mertensson, Buhme och Johansson. Stockholm, Sweden: Bonnier Fakta Bokfurlag. 1991. — p. 1832.

Кондратьев А. Современные тенденции в исследовании критической инфраструктуры в зарубежных странах // Зарубежное военное обозрение. — 2012. — №1. − С. 19-30.

Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика. Методология, технология и организация информа-ционно-аналитической работы. —М., 2004. — 135 с.

Пугачева Е.Г. Идеи теории сложных систем и их применение в экономике // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Вип. 31. — К.: НАУ, 2009. — С. 36-45.

КВИС — критически важные информаци-онные сегменты [Электр. ресурс]. — Режим доступа: http://security-corp.org/administration/network_tech nologies/4580-kvis-kriticheski-vazhnye-informacionnye -segmenty.html.

Стиславский А.Б. Построение методолог-гии обеспечения транспортной безопасности на основе категорирования // Вісник Національного університету водного господарства та природо-користувания. — Рівне: НУВГП, Зб. наук.пр. — Ч.2. — № 3 (47), 2009. — С. 155-165.

Братушка С.М. Імітаційне моделювання як інструмент дослідження складних економічних систем / С. М. Братушка // Наук. вісн. НЛТУ України. — 2009. — № 8. — С. 22-28.

Dudenhoeffer D., Permann M., Manic M. CIMS: a framework for infrastructure interdependency modeling and analysis // Proceedings of the Winter Simulation Conference WSC 2006, Monterey,California, USA. — p. 478-485.

Гнатюк С.О. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи / С.О. Гнатюк // Безпека інформації. — Том 19, №2. — 2013. — С. 118-129.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory