Організаційно-правове забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами

Вікторія Олександрівна Шведун

Анотація


В статті проведено аналіз організаційно-правового забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами. Визначено органи державної влади, які здійснюють регулювання інформаційної безпеки реклами, що уможливило виявлення низки недоліків в їх сучасній системі. Досліджено сутність державного нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки реклами, що надало можливість виділити ключові напрямки орієнтації вітчизняного законодавства стосовно неможливості завдання моральної шкоди споживачам та введення їх в оману, а також стосовно захисту авторських і суміжних прав конкурентів. Охарактеризовано ключові принципи організаційно-правового забезпечення державного регулювання інформаційної безпеки реклами, які можуть слугувати підґрунтям для подальшого вдосконалення державного регулювання рекламної діяльності. В цілому, проведене дослідження є підґрунтям для побудови комплексного механізму державного регулювання інформаційної безпеки реклами, що дозволить знизити ризики завдання виробниками та розповсюджувачами реклами фізичної, моральної та матеріальної шкоди споживачам і конкурентам.

Ключові слова


організаційно-правове забезпечення; державне регулювання; інформаційна безпека реклами; органи державної влади; споживачі; конкуренти; нормативно-правові акти; принципи реклами

Посилання


Закон України «Про захист економічної конкуренції» № 2210-ІІІ від 11.01.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2210-14/page2.

Закон України «Про рекламу» № 271/96-ВР від 03.07.96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960270.html.

Крапивенский А.С. Информационная безопасность рекламной коммуникации:региональный аспект / А.С. Крапивенский [Електроный ресурс]. – Режим доступа: http://shabunin.info/members/2010/KrapivenskyA.S..pdf/445/284.

Международный кодекс рекламной практики № 988_010 от 02.12.1986 [Електроный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/988_010.

Рюмшина Л.И. Манипулятивные приемы в рекламе / Л.И. Рюмшина. — М. : Март, 2004. – 240 с.

Ученова В.В. История рекламы / В.В. Ученова, Н.В. Старых. – СПб. : Питер, 2002. – 304 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory