Метод n-кратного зниження порядку лінгвістичної змінної на основі часткового розширення бази

Светлана Владимировна Казмирчук, Бахытжан Сражатдинович Ахметов, Андрей Юрьевич Гололобов, Сергей Александрович Гнатюк, Нургуль Абадуллаевна Сейлова

Анотація


В основу відомої системи аналізу та оцінювання ризиків закладені методи, що ґрунтуються на обробці лінгвістичних змінних, які базуються на еталонних параметричних трапецієподібних нечітких числах з різною кількістю визначальних термів, формування яких пов'язане із залученням експертів відповідної предметної області. Ефективність практичного використання такої системи залежить від її можливостей обробляти різні типи нечітких чисел і від оперативності варіювання кількістю термів без залучення необхідних експертів. Для вирішення такого завдання пропонується метод n-кратного зниження порядку лінгвістичних змінних на основі другого приватного розширення бази, який дає можливість формалізувати процес еквівалентного трансформування числа термів лінгвістичної змінної на n порядків. Це дозволить удосконалити відповідну систему аналізу та оцінювання ризиків інформаційної безпеки, за рахунок автоматизації процесу модифікації функції n-кратним зниженням порядку без залучення експертів відповідної предметної області.

Ключові слова


ризик; аналіз ризиків; оцінювання ризиків; система аналізу та оцінювання ризиків; параметри ризиків; нечітка змінна; трансформування термів лінгвістичної змінної; n-кратне зниження числа термів; трикутні нечіткі числа

Посилання


Корченко А.Г. Анализ и оценивание рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, А.Е. Архипов, С.В. Казмирчук // Монография. — К. : ООО «Лазурит-Полиграф», 2013. — 275 с.

Казмирчук С.В. Интегрированный метод анализа и оценивания рисков информационной безопасности / С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов // Защита информации. — 2014. — Том 16. — №3 (64). — С. 252-261.

Корченко А.Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах. Теория и практические решения / А.Г. Корченко — К. : «МК-Пресс», 2006. — 320 с.

Корченко А.Г. Метод n-кратного понижения числа термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов // Защита информации. — 2014. — Том 16. — №4 (65), жовтень-грудень. — С. 284-291.

Казмирчук С.В. Метод трансформирования термов лингвистических переменных в задачах анализа и оценивания рисков информационной безопасности / С.В. Казмирчук // Защита информации — 2013. — Том 15. — №3 (60), липень-вересень. — С. 268-276.

Корченко А.Г. Метод преобразования эталонов параметров для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности / А.Г. Корченко, С.В. Казмирчук, А.Ю. Гололобов //

Защита информации. — 2013. — Т.15. — №4, жовтень-грудень. — С. 359-366.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory