Інформаційно-психологічне протиборство в Україні

Микола Миколайович Браіловський, Ігор Сергійович Іванченко, Іван Романович Опірський, Володимир Олексійович Хорошко

Анотація


На сьогодні інформаційна війна є тотальним явищем, де неможливим є визначення іі початку та кінця. Це наявність боротьби між державами за допомогою інформаційної зброї, тобто це відкриті та приховані цілеспрямовані інформаційні впливи держав одна на одну, з метою отримання переваги в матеріальній сфері, де інформаційні впливи – це впливи з допомогою таких засобів, використання яких дозволяє досягти задуманих цілей. Описано 4 підходи до визначення інформаційної війни, які вміщують політико-правові, соціально-економічні, психологічні дії, що передбачають захоплення інформаційного простору ворога, знищення його комунікацій, позбавлення засобів передачі повідомлень тощо, а також концептуальні питання та основи теорії мережево-центричної системи управління й організації бойових дій та кібердій або кібернетичної війни. Досліджено впровадження стратегії кібернетичного підходу до організації дій під час проведення військових операцій для отримання максимального ефекту від впливу на три сфери - моральну, ментальну, фізичну і визначено достатність такого підходу до збільшення мобільності, точності та вогневої мощі озброєння. Також було досліджено вплив на найбільш уразливі об’єкти із використанням системного кібернетичного підходу, що дало змогу оцінити застосування його у сучасних умовах щодо вироблення стратегії та тактики ведення боротьби в інформаційному полі.


Ключові слова


інформаційно-психологічні впливи; інформаційна війна; інформаційна зброя; інформаційне поле; стратегія; кібернетична війна; кібердії

Посилання


В. Королько, Основи паблик рилейшнз / М. К.: «Рефсл-бук» - «Ваклер», 2000, 528 с.

С. Цзы, Трактаты о военном искусстве, М: ООО «Издательство АТС», СПб: Tezza fantastica, 2002, 260 c.

А. Гуз, Історія захисту інформації в Украї-ні та провідних країнах світу, К: КНТ, 2007, 864 с.

К. Фон Клаузевиц, О войне, М: Эксмо, 2007, 260 с.

Т. Бєльська, "Інформаційно-психологічна війна як спосіб впливу на громадянське суспільство та державну політику", Технології та механізми держа-вного управління, №3, С. 49-56, 2014.

С. Зелинский, Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание, СПб: Скифия, 2008, 403 с.

Л. Пирцхалава, В. Хорошко, Ю. Хохлачева, М. Шелест, Информационное противо-борство в современніх условиях: монографія, 2019, 226 с.

П. Шпига, Р. Рудник, "Основи, технології та закономірність інформаційної війни", Проблеми міжнародних відносин, вип. 8, С. 326-339, 2014.

Ю. Даник, "Високотехнологічні аспекти забезпечення національної безпеки й оборони", Ко-муникации и сети. Телеком, октябрь, С. 58-69, 2018.

Р. Грищук, Ю. Даник, Основи кібернетич-ної безпеки, Житомир: ЖНАЕУ, 2010, 636 с.

Г. Певцов, С. Залкін, С. Сідченко, К. Хударковський, "Інформаційно-психологічні опе-рації Російської Федерації в Україні: моделі впливу та напрямки протидії", Наука і оборона, №2, С. 28-32, 2015.

Інформаційна безпека держави у контексті протидії інформаційним війнам. За ред. В.Б. Толубко. К: НАОУ, 2004, 176 с.

Світова гібридна війна: український фронт. За заг. ред. В.П. Горбулін. К: НІСД, 2017, 496 с.

Е. Магда, "Виклики гібридної війни: ін-формаційний вплив", Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, №5, С. 138-142, 2014.

СЕРА [Електронний ресурс]. Online: http: //infowaz.cepa.org/ (дата звернення 21.01.2019).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory