Забезпечення надійності функціонування комп'ютерних лінгвістичних стегосистем в умовах протидії інфомраційній пропаганді

Ярослав Володимирович Тарасенко

Анотація


В статті проводиться огляд існуючих методів підвищення надійності функціонування комп’ютерних лінгвістичних стегосистем. Оскільки, в ході дослідження виявлено, що перспективним напрямком, особливо в умовах протидії інформаційній пропаганді є квантова стеганографія, тому розглядаються саме ці підходи для вирішення поставленої задачі. Аналіз існуючих розробок доводить відсутність повноцінної практичної реалізації подібного підходу в стеганографії. В роботі висувається припущення, що причина у відсутності єдності корпускулярно-хвилевих характеристик в процесі приховування стегоповідомлення. В статті доводиться, що на даний момент подібний підхід можливо реалізувати лише в комп’ютерній лінгвістичній стеганографії шляхом її поєднання з квантовою стеганографією. Аналіз виявив, що текстова стеганографія на основі квантових законів знаходиться на початковому етапі розвитку, а дослідження проводяться лише в області методів довільного інтервалу. Для вирішення поставленої в роботі задачі вводиться поняття квантово-семантичної лінгвістичної стеганографії. Існуючі недоліки методів квантової стеганографії, а саме неможливість практичного відтворення множинності світів чи вразливість тексту до систем автоматичної семантичної модифікації пропонується виправити шляхом використання методики лінгво-комбінаторного моделювання важкоформалізованих систем та засад кібернетичної герменевтик для взаємодії з квантовими станами, а інтенсіональної логіки для вирішення проблеми квантової заплутаності з метою збереження квантового дуалізму для формалізації та впровадження ідеї квантово-семантичної стеганографії на практиці. В свою чергу реалізація афінних перетворень стосовно функції, що описує суб’єктивну семантичну лінію тексту забезпечить процес протидії інформаційній пропаганді. Використання ж методів ЦВЗ для розшифровки зміни семантичних станів при формуванні тексту за суб’єктивною семантичною лінією допоможе зменшити імовірність виявлення факту передачі стегоповідомлення.В статті проводиться огляд існуючих методів підвищення надійності функціонування комп’ютерних лінгвістичних стегосистем. Оскільки, в ході дослідження виявлено, що перспективним напрямком, особливо в умовах протидії інформаційній пропаганді є квантова стеганографія, тому розглядаються саме ці підходи для вирішення поставленої задачі. Аналіз існуючих розробок доводить відсутність повноцінної практичної реалізації подібного підходу в стеганографії. В роботі висувається припущення, що причина у відсутності єдності корпускулярно-хвилевих характеристик в процесі приховування стегоповідомлення. В статті доводиться, що на даний момент подібний підхід можливо реалізувати лише в комп’ютерній лінгвістичній стеганографії шляхом її поєднання з квантовою стеганографією. Аналіз виявив, що текстова стеганографія на основі квантових законів знаходиться на початковому етапі розвитку, а дослідження проводяться лише в області методів довільного інтервалу. Для вирішення поставленої в роботі задачі вводиться поняття квантово-семантичної лінгвістичної стеганографії. Існуючі недоліки методів квантової стеганографії, а саме неможливість практичного відтворення множинності світів чи вразливість тексту до систем автоматичної семантичної модифікації пропонується виправити шляхом використання методики лінгво-комбінаторного моделювання важкоформалізованих систем та засад кібернетичної герменевтик для взаємодії з квантовими станами, а інтенсіональної логіки для вирішення проблеми квантової заплутаності з метою збереження квантового дуалізму для формалізації та впровадження ідеї квантово-семантичної стеганографії на практиці. В свою чергу реалізація афінних перетворень стосовно функції, що описує суб’єктивну семантичну лінію тексту забезпечить процес протидії інформаційній пропаганді. Використання ж методів ЦВЗ для розшифровки зміни семантичних станів при формуванні тексту за суб’єктивною семантичною лінією допоможе зменшити імовірність виявлення факту передачі стегоповідомлення.

Ключові слова


квантово-семантична лінгвістична стеганографія; квантова лінгвістика; квантова стеганографія; протидія пропаганді; комп’ютерна лінгвістична стегосистема; надійність комп’ютерної лінгвістичної стегосистеми; корпускулярно-хвилеві характеристики тексту

Посилання


В. Грибунин, И. Оков, И. Туринцев, Цифровая стеганография, М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009, 263 с.

М. Кононенко, «Патогенні тексти на шпальтах місцевих газет», Медіапростір, Спецвип. № 8, c. 144-147, 2015.

Л. Васюкович, «Текстовая компетенция в контексте современного лингвистического образования», Преподаватель XXІ век, № 1, с. 185-193, 2015.

І. Лімарь, Є. Васіліу, О. Рябуха, Т. Жмурко, «Класифікація атак на квантові системи передавання конфіденційних даних», Безпека інформації, Том 23, № 3, с. 181-189, 2017.

О. Корченко, Є. Васіліу, С. Гнатюк, «Сучасні квантові технології захисту інформації», Захист інформації, Том 12, № 1(46), с. 77-89, 2010.

А. Башаров, В. Горбачев, А. Трубилко, «Один протокол квантовой стеганографии на основе перепутанных состояний W-класса», Оптика и спектроскопия, Т. 112, № 3, с. 361-364, 2012.

B. A. Shaw, T. A. Brun, Quantum Steganography, 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1006.1934 (дата звернення: 27.05.2019).

Г. Коханович, О. Шевченко, В. Кінзерявий, Ю. Хохлачова, «Сучасні методи квантової стеганографії», Захист інформації, Том 13, № 2(51), с. 82-86, 2011.

M. Curty, D.J. Santos «Quantum steganography», 2nd Bielefeld Workshop on Quantum Information and Complexity, Bielefeld, Germany, October 12-14, p. 12-14, 2000.

S. Natori «Why Quantum Steganography Can Be Stronger Than Classical Steganography», In: Imai H., Hayashi M. (eds) Quantum Computation and Information. Topics in Applied Physics, Vol. 102, Springer, Berlin, Heidelberg, p. 235-240, 2006.

K. Martin, «Steganographic communication with quantum information», Lecture Notes in Computer Science, V. 4567, p. 32-49, 2007.

B. Terhal, D. DiVincenzo, D. Leung, «Hiding bits in Bell states», Physical review letters, Vol. 86, Issue 25, p. 5807-5810, 2001.

В. Маслова, «Основные тенденции современной лингвистики», Вестник РУДН. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания, Т. 16, № 2, c. 172-190, 2018.

Г. Осипов Методы искусственного интеллекта, М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011, 296 с.

Я. Тарасенко, О. Півень, І. Федотова-Півень, «Метод семантичного стиснення текстової інформації для протидії комп’ютерній лінгвістичній стеганографії», Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 3 (32), c. 68-78, 2018.

C.H. Bennett, G. Brassard, C. Crepeau [et al.], «Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels», Physical Review Letters, Vol. 70, Issue 13, p. 1895-1899, 1993.

T. Mihara, «Quantum Steganography Embedded any Secret Text without Changing the Content of Cover Data», Journal of Quantum Information Science, Vol. 2, № 1, p. 10-14, 2012.

C. Sutherland, T. A. Brun, Quantum Steganography over Noisy Channels: Achievability and Bounds, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1808.03183 (дата звернення: 02.06.2019).

C. Sutherland, T. A. Brun, Quantum Steganography over Noiseless Channels: Achievability and Bounds, 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://arxiv.org/abs/1805.01599 (дата звернення: 02.06.2019).

T. Mihara, «Quantum steganography using prior entanglement», Physics Letters A, Vol. 379, Issue 12-13, p. 952-955, 2015.

I. Banerjee, S. Bhattacharyya, G. Sanyal, «Text Steganography through Quantum Approach», Proceedings of 6th International Conference on Information Processing «Wireless Networks and Computational Intelligence», Bangalore, India, August 10-12, Vol. 292, p. 632-643, 2012.

R.-G. Zhou, J. Luo, A Novel Quantum Steganography Scheme Based on ASCII, 2019. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.intechopen.com/online-first/a-novel-quantum-steganography-scheme-based-on-ascii (дата звернення: 10.06.2019).

I. Banerjee, S. Bhattacharyya, G. Sanyal, «Text Steganography Using Quantum Approach in Regional Language with Revised SSCE», International Journal of Computer Network and Information Security, № 12, p. 73-81, 2012.

О. Стасюк, С. Гнатюк, Н. Довгич, М. Літош, «Сучасні стеганографічні методи захисту інформації», Захист інформації, Том 13, № 1(50), с. 56-63, 2011.

А. Горпенюк, А. Стороженко, «Дослідження та порівняльний аналіз стеганографічних методів для впровадження даних у цифрові файли», Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Автоматика, вимірювання та керування, Вип. 741, с. 176-179, 2012.

М. Игнатьев, «Лингво-комбинаторное моделирование плохо формализованных систем», Информационно-управляющие системы, № 6, c. 34-37, 2003.

М. Игнатьев, Просто кибернетика, СПб.: Страта, 2016, 248 с.

R. Kozma, C. Alippi, Y. Choe, F. C. Morabito, Artificial Intelligence in the Age of Neural Networks and Brain Computing, London, San Diego: Academic Press, 2018, 352 p.

S. Ishikawa, «Quantum Mechanics and the Philosophy of Language: Reconsideration of Traditional Philisophies», Journal of Quantum Information Science, Vol. 2, № 1, p. 2-9, 2012.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory