Розвиток електронного урядування в Україні: правовий аспект забезпечення безпеки інформації

Марія Василівна Рощук

Анотація


У статті досліджується така форма організації державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, як електронне урядування, що сьогодні є вимогою часу в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовано національну нормативно-правову базу з питань електронного урядування, зокрема щодо забезпечення інформаційної безпеки держави. Розглянуті організаційно-правові механізми розвитку електронного формату діяльності державних органів, розроблені в рамках відповідних державних програм. Проаналізовано Концепцію розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року, з акцентовано увагу на головних викликах, завданнях, планах розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року. Серед яких: відкриті дані; електронні послуги; електронна ідентифікація; електронна взаємодія; формування якісної інформаційної політики; модернізація Національної програми інформатизації; посилення міжвідомчої координації шляхом посилення ролі Міжгалузевої ради з питань розвитку е-урядування; сприяння інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.


Ключові слова


електронне врядування; державне управління; інформаційна безпека; інформаційне суспільство; інформаційно-комунікаційні технології

Посилання


Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні Кабінет Міністрів України: Розпорядження КМУ від 20.09.2017 № 649-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80.

О. В. Карпенко, «Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні», автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. наук: спец. 25.00.02, «Механізми державного управління», 413 с., 2016.

Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки, Закон України від 09.01.2007 № 537-16. URL: http://zako n0.rada.gov.ua/laws/show/537-16.

Про інформацію, Закон України від 01.01.2017 № 2657-12. URL: http://zkon3.rada.gov. ua/laws/show/2657-12.

Про Національну програму інформатизації, Закон України від 01.08.2016 № 74/98-вр. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/main/74/98-вр.

Про доступ до публічної інформації, Закон України від 01.05.2015 № 2939-17. URL: http://zakon3 .rada.gov.ua/ laws/main/2939-17.

Про захист персональних даних, Закон України від 01.01.2017 № 2297-17. URL: http://zakon3 .rada.gov.ua /laws/main/2297-17.

Про адміністративні послуги, Закон України від 11.06.2017 № 5203-17. URL: http://zakon3 .rada.gov.ua/laws/main /5203-17.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, Закон України від 19.04.2014 № 80/94-вр. URL: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/main/80/94 .

Про електронний документ та електронний документообіг, Закон України від 30.09.2015 № 851-15. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show /851-15.

Про електронний цифровий підпис, Закон України від 02.11.2016 № 852-15. URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/main/852-15.

Про захист персональних даних, Закон України від 01.01.2017 № 2297-17. URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/main /2297-17.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 №386-2013-р. URL: http://za kon0. rada.gov.ua/laws/show/386-2013р.

Про Національну програму інформатизації, Закон України від 01.08.2016 №74/98. URL: http:// zakon3.rada. gov.ua/laws/show/74/98.

А. Дегтяр, «Інформаційно-аналітична діяльність як засіб підвищення якості державно-управлінських рішень», Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України, вип. 1, 2003.

Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2013 рік. URL: http://www.dknii.gov.ua/sites/default/files /stan_informatyzacii_20132.pdf.

Державне агентство з питань електронного урядування України, URL: http://e.gov.ua/content/ priorytetninapryamyrozvytkuelektronnogouryaduvannyaukrayini.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг Україні на 2017-2018 роки, Розпорядження КМУ від 14.06.2017 № 394-р. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/ show/394-2017.

Про Стратегію сталого розвитку Україна — 2020, Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 5/2015#n10.

А.О. Серенок, «Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування в Укрїні: ініціативи Президента України», URL: http:// www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/20151/doc/1/05.pdf.

В. Лавріненко, «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади», Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, №1, с. 502- 507, 2003.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory