Метод оцінки ключових показників захищеності в сучасних стільникових мережах

Роман Сергійович Одарченко, Ольга Юріївна Скульська, Віктор Олександрович Гнатюк, Дмитро Дмитрович Вергелес

Анотація


В цій статті розглянуто один із основних методів оцінки ключових показників захищеності в сучасних стільникових мережах. Для покращення захищеності стільникових мереж, необхідно перш за все провести аналіз існуючого нині рівня захищеності, та створити методику для покращення захисту передачі даних. Існуючі нині засоби оцінки не розділяють ключові показники якості та ефективності для конкретних послуг, які надаються операторами мобільного зв’язку. Це обмежує можливості контролю безпеки наданих послуг та модернізацію стільникових мереж. На основі методики ключових показників якості та ефективності, було розроблено та представлено узагальнюючу таблицю яка містить відповідні формули, для розрахунку цих показників. Ця таблиця дає можливість більш гнучко оцінювати безпеку наданих послуг, а також виділяти основні проблеми, на основі статистичних даних конкретних користувачів. В цілому, розглянутий метод дозволяє здійснювати постійний контроль над інформаційною безпекою стільникової мережі, та попереджає порушення цілісності безпеки функціонування мережі.


Ключові слова


КРІ; KQI; стільникова мережа; безпека; послуги; якість обслуговування; LTE; 3G

Посилання


Розпорядження Кабінету Міністрів України № 386-р від 15 травня 2013 р. «Про схвалення стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1 %80.

Про проект - Відкритий світ. [Електрон-ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.educom.ua/u k-ua/about/.

Вишневский В.М. Энциклопедия WiMAX: Путь к 4G / В.М. Вишневский , С.Л. Портной, И.В. Шахнович. – М.: Техносфера, 2009. – 472 с.

GSA Evolution to LTE report [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gsacom.com /downloads/pdf/GSA_Evolution_to_LTE_report_060514.php4.

Ericsson Mobility Report. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ericsson. com/mobility-report.

Understanding 5G [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.arnitsu.com.

Болюбаш О.О. Визначення показника якості обслуговування мобільної станцїї у випадку застосування процедури хендоверу // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013, № 3(36). – C. 144-146.

Bezruk V.M. Multicriterion optimization in telecommunication networks planning, designing and controlling / V.M. Bezruk, A.N. Bukhanko, D.V. Chebotareva, V.V. Varich // Open Book «Telecommunications Networks». - Chapter 11. — Rijeka: Intech, 2012. — P. 251 — 274.

Chebotarɟva D.V. Optimization of a Transport Cellular Communication Networks on Aggregate of Quality Indicators Totality / D. Chebotarɟva, R. Gorbenko // IX International Electronics and Telecommunication Conference of Students and Young Scientists, Warsaw, Poland, 10 – 12 March 2009. – Р.16.

Телекомунікаційні мережі рухомого (мо-більного) зв’язку загального користування. - Телекомунікаційні послуги. Показники якості. Методи випробування СОУ 64.2–00017584–006:2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nkrzi.gov. ua/images/upload/141/3961/dodatok12009.pdf.

Klymash M.M. Improving thoughput using channel quality indicator in LTE technology / M.M. Klymash, Haider Abbas Al-Zayadi, O.A. Lavriv // Наукові праці ДонНТУ. – Серія: обчислювальна техніка та автоматизація. – 2014. – №1 (26). – 2014. – С. 134-143.

Al-Shuraifi Mushtaq. How to Improve Bit Error Rate and Throughput by Resource Management and affect it on quality of service and modulation and coding schemes in resource block for LTE / Al-Shuraifi Mushtaq, Mikhail Reznikov, Al-Zayadi Haider // Електроніка та зв'язок. – № 3. – 2014. – С. 112-118.

Одарченко Р.С. Аналіз вразливостей систем захисту інформації в мережах Wi-Max та методів їх усунення / Р.С. Одарченко, Ю.В. Беженар, А.О. Ксендзенко // Защита информации. Сб. научных трудов.- К.: НАУ. – 2011. – Вип. 18. – С. 39-44.

Одарченко Р.С. Економічна ефективність впровадження систем захисту стільникових мереж 4G / Р.С. Одарченко, С.Ю. Лукін // Системи обробки інформації. – 2012. –№4 (102). – Т 2 - С. 51-56.

Одарченко Р.С. Обгрунтування основних вимог до систем безпеки стільникових мереж 5-го покоління /Р.Одарченко // Безпека інформації. - 2015. - Т. 21. – № 3. - С. 229-235.

KPI Reference Issue [Електронний ре-сурс]. — Режим доступу: https://www.slideshare.net/ abdeyehia3/huaweiltekpiref.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory