Метод підвищення стійкості відеоконтенту до кібернетичних атак у інфокому-нікаційних системах

Владимир Викторович Баранник, Сергей Анатолиевич Подлесный

Анотація


Обґрунтовується важливість застосування відеоінформаційного ресурсу (ВІР). Вказується на необхідність забезпечення інформаційної безпеки державного відеоінформаційного ресурсу. Проводиться аналіз впливу кібернетичних загроз на втрату категорій інформаційної безпеки ВІР. Вказується на наявність проблемних недоліків для методів проти-дії кібернетичним атакам. Аргументується необхідність створення методу підвищення стійкості ВІР до DDoS-атакам в інфокомунікаційних системах в режимах, коли кібератаки не виявлені або замасковані. Вказується на наявність недоліків для існуючих технологій синтаксичного кодового подання відеоконтенту. Показується присутність уразливості позиціо-нування для статистичного кодування. Для усунення даної уразливості пропонується використовувати структурно-блочне кодування. Проводиться аналіз стану категорій цілісності і доступності відеоконтенту за наявності помилки в кодограмі. Для підвищення цілісності інформаційного ресурсу при заданому ступені його доступності пропонується про-водити розподіл кодограм в кодові конструкції однакової довжини. Розглядається вплив створеного методу на стан інфор-маційного безпеки відеоконтенту. Вказується на підвищення цілісності інформаційного ресурсу при використанні створе-ного методу.

Ключові слова


інформаційна безпека; відеоінформаційний ресурс; структурне кодування; слот-технологія; кібератака

Посилання


Баранник В.В., Гулак Н.К., Королева Н.А. Метод сжатия изображений на основе неравновесного позиционного кодирования битовых плоскостей [Текст], Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Х.: ХНАУ «ХАІ», 2009. – Вип. 1. – С. 55-61.

Баранник В.В. Кодирование трансформированных изображений в инфокоммуникационных системах [Текст] / В.В. Баранник, В.П. Поляков. Х.: ХУПС, 2010. – С. 212.

Баранник В.В., Кулица О.С., Туренко С.В. Метод повышения доступности видеоинформации аэромониторинга, Радиоэлектронные и компьютер-ные системы. – 2013. – № 3 (62). – С. 53-58Баранник В.В., Подлесный С.А. Анализ действия кибератак на видеоинформационный ресурс в информационно-телекоммуникационных сетях, АСУ и приборы автоматики: научно-технический сборник. – Вып. 169. – Х.: ХНУРЭ. – 2014. – С. 16-22.

Звіт CERT-UA за 2014 рік [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://cert.gov.ua/?p=2019.

Красильников Н.Н. Цифровая обработка изображений. [Текст] / М.: Вузовская книга, 2011. – 320 с.

Олифер В.Г. Компьютерные сети. Прин-ципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. [Текст] / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. СПб.: Питер, 2006. – 958 с.

Мартынюк И. Материалы технического тренинга «Построение безопасных сетей на оборудовании D-Link» [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://service.d-link.ua/sites/default/files/ files/Security.zip.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory