Інтегрований навігаційний комплекс для безпілотних літальних апаратів

F. M. Zakharin, S. А. Ponomarenko

Анотація


Запропоновано схему побудови інтегрованого навігаційного комплексу безпілотного літального апарату, основу якої складають дві підсистеми – інерціальна та курсо-повітряна. Для кожної підсистеми передбачено реалізацію алгоритмів комплексної обробки навігаційної інформації від відповідних навігаційних датчиків та бортової апаратури супутникової навігаційної системи на основі неінваріантної компенсаційної схеми. Логіка використання навігаційних вимірювань від обох підсистем відображає адаптацію навігаційного комплексу до умов польоту літального апарату. Адаптивний навігаційний комплекс безпілотного літального апарату дозволить підвищити точність визначення навігаційних параметрів польоту, надійність і завадозахищеність безпілотного літального апарату при виконанні польотного завдання.


Ключові слова


Акселерометр; датчик кутової швидкості; бортовий навігаційний коректор; процедура нелінійної дискретної фільтрації; лінійна регресійна процедура; матриця функцій чутливості; псевдообернена матриця.

Посилання


О.А. Stepanov, “Peculiarities and Prospects of Integrated Inertial Satellite Navigation Systems.” Integrated Inertial Satellite Navigation Systems. St. Petersburg: Concern CSRI Elektropribor, pp. 25–43, 2004.

V.M. Sineglazov and F.M. Zakharin, Theoretical bases of designing of integrated navigation systems of unmanned aerial vehicles. Kyiv: Ukraine Osvita. 2015, 340 p.

F.M. Zakharin and S.A. Ponomarenko, “The method of processing complex navigational information from sensors courses-speed navigation system and satellite navigation system of the aircraft.” The patent for utility model number 70281. Ukraine Publish. in Bul. no. 11 from 11.06.2012.

F.M. Zakharin, and S.A. Ponomarenko, “Concept of Desing Navigation Systems of UAV.” IEEE 3-rd International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments,” Proceedings. Kyiv. National aviation university. 2015, 13-15 October, pp. 261–264.

F.M. Zakharin, and S.A. Ponomarenko, “On a Scheme Integration of Inertial Primary Information Sensors with on-board Navigation Correctors Fircraft,” IEEE 4-rd International Conference “Methods and systems navigation and movement control,” Proceedings. Kyiv. National aviation university. 2016, 18-20 October, pp. 98–101.

F.M. Zakharin, S.A. Ponomarenko, and T.I. Karnaukh, “The method of complex processing of information from sensors courses-speed navigation system and satellite navigation system of the aircraft,” Kyiv: Proceedings of State Research Institute. vol. 7 (14), 2011, pp. 65–72.

F.M. Zakharin, Methods and algorithms applied analysis. Part 2. Statistical filtering. Kyiv: KVVAIU, 1978, 148 p.

A.P. Panov, “Methods of the sixth order for calculating the coordinates of the orientation vector by quasicoordinates,” Cybernetics and computing engineering, vol. 69, pp. 47–52, 1986.

A.P. Panov, Mathematical foundations of the theory of inertial orientation. Kyiv, Naukova dumka, 1995, 279 p.

D.V. Lebedev, A.P. Panov, “Synthesis of high-precision algorithms for determining the apparent velocity of a solid,” Mechanical Solid State, no. 6, 1989.

A.P. Panov and S.A. Ponomarenko, “On the Application of Non-Hamiltonian Unnormalized Quaternions of the Half-Rotation in the Strapdown Inertial Systems,” IEEE 3-rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD). Proceedings. Kyiv. 2015, 13-15 october, pp. 265–291.

F.M. Dimethenberg, Screw theory and its application. Moscow: Nauka, 1978, 327 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.