Calculation of decreasing of radionuclides activity as the function of the distance

Authors

  • В.І. Применко Інститут транспортних технологій, НАУ
  • Б.Т. Канунніков Інститут транспортних технологій, НАУ
  • О.П. Жижченко Інститут транспортних технологій, НАУ
  • В.А Лук’янчиков Інститут транспортних технологій, НАУ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.19.963

Abstract

 The equation for calculation of decreasing the level of radiation and activity of radionuclides as a function of the distance to destroyed atomic reactor is given. The term of one-kilometre zone – the territory from which the calculation of decreasing the radionuclides activity is initiated – is introduced.

Author Biographies

В.І. Применко, Інститут транспортних технологій, НАУ

д-р тех. наук

(1937) закінчив Київський політехнічний інститут (1960). Доктор технічних наук, професор кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – радіоекологія.

Б.Т. Канунніков, Інститут транспортних технологій, НАУ

(1940) закінчив Оренбурзьке вище військово-авіаційне училище льотчиків (1963), спецфакультет по підготовці кадрів у галузі радіометрії та радіоекології Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації Київського університету імені Т.Г. Шевченка (1992). Асистент кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності –  радіоекологія і радіометрія.

О.П. Жижченко, Інститут транспортних технологій, НАУ

(1936) закінчив Київське вище інженерно-авіаційне училище (1969). Старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – радіаційна безпека авіапідприємств.

В.А Лук’янчиков, Інститут транспортних технологій, НАУ

(1951) закінчив Московську військово-політичну академію (1985). Аспірант кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Головний фахівець спецсектору дочірньої компанії «Газ України». Напрям наукової діяльності – радіаційна безпека підприємств

References

Иванов Б.Б., Наумов Н.Ф., Пастухов В.К., Применко В.И. Радиационная и химическая безо-пасность на воздушном транспорте: Текст лекций. – К.: КИИГА, 1993. – 39 с.

Мясников В.В. Защита от оружия массового поражения. – М.: Воениздат,1989. – 398 с.

ВРУ. Про правовий режим території, що заз-нала радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи: Закон України від 27.02.1991 р. // ВВРУ. – 1991. № 16. – 199 с.

Канунніков Б.Т., Лук’янчиков В.А., Применко В.І. Моделювання осередку радіоактивного зараження при аварії на атомному реакторі // Вісн. НАУ. – 2002. – №4. – С.176–189.

How to Cite

Применко, В., Канунніков, Б., Жижченко, О., & Лук’янчиков, В. (2004). Calculation of decreasing of radionuclides activity as the function of the distance. Proceedings of National Aviation University, 19(1), 158–161. https://doi.org/10.18372/2306-1472.19.963

Issue

Section

AIRPORTS AND THEIR INFRASTRUCTURE

Most read articles by the same author(s)