Investigation of acoustic field near to elastic thin plate using integral method

Authors

  • В.І. Токарев Інститут транспортних технологій НАУ
  • О.І. Запорожець Інститут транспортних технологій НАУ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.19.958

Abstract

 Investigation of acoustic field near to elastic thin plate using  integral method The influence of boundary conditions on sound wave propagation, radiation and transmission through thin elastic plate is investigated. Necessary for that numerical model was found using the Helmholtz equation and equation of oscilated plate by means of integral formulation of the solution for acoustic fields near to elastic thin plate and for bending waves of small amplitudes.

Author Biographies

В.І. Токарев, Інститут транспортних технологій НАУ

д-р техн. наук

(1939) закінчив Київський політехнічний інститут (1965). Доктор технічних наук, професор кафедри аеродинаміки повітряних суден та безпеки польотів Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – авіаційний шум, забруднення атмосферного повітря, охорона навколишнього середовища.

О.І. Запорожець, Інститут транспортних технологій НАУ

д-р техн. наук

(1956) закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації (1978). Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.  Заступник директора Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – охорона навколишнього середовища при експлуатації літаків, розробка розрахункових методів оцінки авіаційного шуму і забруднення атмосферного повітря.

References

Chien C.F., Soroka W.W. Sound propagation along an impedance plane // J. Sound Vib. – 1975. – Vol. 43. – P. 9–20.

Kai Ming Li, Taherzaden S., Attenborough K. Sound propagation from dipole source near an impedance plane // J. Acoust. Soc. Am. – 1997. – Vol. 101 (6). – P. 3343–3352.

Cremer L. Calculation of sound propagation in structures // Acustica. – 1953. – Vol. 3 (5). – P. 317.

Красильников В.Н. Влияние тонкого упругого слоя на распространение звука в жидком полупространстве // Акустический журн. – 1960. – Т. 6, вып. 2.

Лямшев Л.М. Отражение звука тонкими пла-с- тинками и оболочками в жидкости. – М.: АН СССР, 1955. – 73 с.

Шендеров Е.Л. Волновые задачи гидроакустики. – Л.: Судостроение, 1972. – 352 с.

Боголепов И.И. Промышленная звукоизоля-ция. – Л.: Судостроение, 1986. – 368 с.

Запорожець О.І., Токарев В.І. Дослідження впливу імпедансної поверхні на розповсюдження акустичних хвиль // Вісн. НАУ. – № 1. – С. 240–247.

Агрест М.М., Максимов М.З. Теория непол-ных цилиндрических функций и их приложе-ния. – М.: Атомиздат, 1965. – 351 с.

Daigle G.A., Nikolas J.,. Berry J.L Propagation of noise above ground having an impedance discontinuity // J. Acoust. Soc. Am. – 1985. – Vol. 77, (1), – P. 127–138.

Основи акустичної екології /Під ред. В.С. Дідковського. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2002. – 520с

How to Cite

Токарев, В., & Запорожець, О. (2004). Investigation of acoustic field near to elastic thin plate using integral method. Proceedings of National Aviation University, 19(1), 162–166. https://doi.org/10.18372/2306-1472.19.958

Issue

Section

AIRPORTS AND THEIR INFRASTRUCTURE

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>