The technology of thermal processing of solid waste

Authors

  • С.В. Бойченко
  • В.О. Кучеренко
  • І.І. Власюк

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.38.1690

Abstract

 There is the conducted analysis of existent methods of processing of hard domestic wastes in the article, on the basis of what it is developed effective highly technological and ecological setting, that will realize the method of the electro-thermal processing of hard domestic wastes.

Author Biographies

С.В. Бойченко

Доктор технічних наук. Професор. Завідувач кафедри хіммотології Національного авіаційного університету. Директор УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин.

В.О. Кучеренко

Кандидат технічних наук. Старший науковий співробітник Націо-нального авіаційного університету.

І.І. Власюк

Бакалавр Національного авіаційного університету.

References

Супруненко О.Н. Сміттєва ера: від світання до смеркання // Дзеркало тижня. – 2001. – № 34. – С. 54–56.

Кудря С.О., Тучинський Б.Г., Щокін А.Р. Перспективи зміщення традиційних паливноенергетичних ресурсів за рахунок використання енергії, виробленої на об’єктах альтернативної енергетики // Энергосбережение. – 2007. – № 1. – С. 14-23.

Макаров А.С., Борсук С.Д., Завгородній В.А. Переробка золи сміттєспалювальних заводів // Энерго-технологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 1. – С. 46–47.

Артеменко О.М. Піроліз проти побутових відходів // Дзеркало тижня. – 2004. – № 21. – С. 42–44.

Стародубцева О.В. До рішення проблеми знешкодження твердих побутових відходів // Проблемы экологии. – 2004. – № 1-2. – С. 129–133.

Сухін Є. Альтернативні та відновлювальні джерела енергії у регіональних та загальнодержавному паливноенергетичних балансах України // Энергосбе-режение. – 2006. – № 12. – С. 4−5.

Рожко А.О. Перспектива використання відновлюваних джерел енергії в Україні: потенціал та можливості використання // Энергосбережение. – 2007. – № 2. – С. 25−28.

Гречко А.В. Современные методы термической переработки ТБО // Промышленная энергетика. – 2006. – № 9. – С. 48–50.

Гречко А.В., Денисов В.Ф., Калнин Е.И. О новой отечественной технологии переработки твердых бытовых отходов в барботируемом расплаве шлака (в печи Ванюкова) // Энергетик. – 1994. – № 9. – С. 46−50.

Железная Т.А., Гелетуха Г.Г. Современные технологии получения жидкого топлива из биомассы быстрым пиролизом. Обзор. Ч. 1 // Промышленная теплотехника. – 2005. – № 5. – С. 91−100.

How to Cite

Бойченко, С., Кучеренко, В., & Власюк, І. (2009). The technology of thermal processing of solid waste. Proceedings of National Aviation University, 38(1), 177–181. https://doi.org/10.18372/2306-1472.38.1690

Issue

Section

CHEMICAL TECHNOLOGY, HIMMOTOLOGY