Nonparametryc restoration of mean square regression

Authors

  • П. О. Приставка Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.16.11622

Abstract

The question of restoration of mean square non linear regression of one and two variables based on the density distribution functions of two- and three-dimensional random variable was considered in the article

Author Biography

П. О. Приставка, Національний авіаційний університет

канд. техн. наук

References

Вапник В.Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. -М.: Наука, 1979. - 448 с

Катковник В.Я. Непараметрическая идентификация и сглаживание данных: метод локальной аппроксимации. - М.: Наука, 1985. - 336 с.

Приставка П.О. Оцінка функції щільності розподілу двох змінних поліноміальним сплайном на основі й-сплайнів І І Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. - Д Навч. кн. - 2001. - Т. 5. - С. 3-12.

Білецький А.Я, Приставка П.О., Фоменко Г.В Оцінка вірогідності непараметричного відтворення функції щільності розподілу ймовірностей двох змінних І І Вісн. НАУ. - 2001. - №4(11). - С.121-126.

Білецький А.Я., Приставка П.О. Застосування поліноміального сплайна трьох змінних на основі й-сплайнів при опрацюванні результатів спостережень І І Вісн. НАУ. - 2001. - №3(10). - С.153-155.

Приставка П.О. Обчислювальна технологія обробки масивів реалізацій двовимірної випадкової величини // Вісн. НАУ. - 2002. - №3(14). - С. 187-193.

How to Cite

Приставка, П. О. (2003). Nonparametryc restoration of mean square regression. Proceedings of National Aviation University, 16(1), 17–20. https://doi.org/10.18372/2306-1472.16.11622

Issue

Section

INFORMATION TECHNOLOGY

Most read articles by the same author(s)