Про систему

Портал Наукові журнали Національного Авіаційного Університету містить електронні версії наукових журналів, що видаються у Національному Авіаційному Університеті з архівами, починаючи з 1998 року.

Порядок
передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань Інститутів НАУ на зберігання до науково-технічної
бібліотеки університету

Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі - видання) їх засновниками на зберігання до науково-технічної бібліотеки (НТБ) НАУ є необхідним для забезпечення збереження інформації, вміщеної у цих виданнях, та надання її в доступ студентам та викладачам НАУ у режимі on-line (Інтернет).
1. Редколегія періодичного видання кожного Інституту НАУ подає до
науково-технічної бібліотеки університету:
- план видань на поточний рік із зазначенням термінів підготовки матеріалів, а також інформацію про можливі зміни у них;
- електронні копії друкованих видань на компакт-дисках , USB Flash-накопичувачах, або електронною поштою (ntb @ nau.edu.ua) та акт передавання.
2. Електронна копія видання повинна містити:
- титульний файл у форматі jpg з вихідними відомостями видання із зазначенням його реєстрації у паперовому варіанті (ISSN);
- індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст видання з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей;
- файли з текстами статей у форматі PDF.
3. Представник НТБ НАУ та представник редколегії видання ставлять підписи в акті передавання; копія акту передається засновнику видання, як свідчення факту внесення електронної копії видання на зберігання до НТБ.
4. Науково-технічна бібліотека НАУ розміщує електронні копії видань на  сайті http://jrnl.nau.edu.ua/ і забезпечує безкоштовний доступ до них зареєстрованим в електронній базі НТБ читачам, а також здійснює контроль за ходом надходження запланованих видань.
5. Електронні копії видань у визначених вище форматах слід подавати до комплектування НТБ НАУ (кімн. 11 бібліотечного корпусу (8б), або електронною поштою (ntb @ nau.edu.ua)