ВИДІЛЕННЯ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ У ВІДЕОПОТОЦІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ СПІВРОБІТНИКАМИ СТАНУ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ ТА НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Висоцька Олена Олександрівна кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації Національного авіаційного університету. https://orcid.org/0000-0002-9543-1385
  • Давиденко Анатолій Миколайович відділ математичного і економетричного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України https://orcid.org/0000-0001-6466-1690
  • Христевич Владислав Богданович кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації Національного авіаційного університету. https://orcid.org/0000-0001-5010-3575

DOI:

https://doi.org/10.18372/2410-7840.24.16934

Ключові слова:

безпека, виділення обличчя, розпізнавання об’єктів, моніторинг, нейронні мережі, MobileSSD

Анотація

Дослідження присвячене задачі виділення обличчя людини в відеопотоці, розглянуто області застосування функції виділення обличчя. Проаналізовані вимоги до механізмів вирішення даної задачі у випадку використання їх для моніторингу, в режимі онлайн, присутності людини на робочому місці, перед комп’ютером. Вказані принципи, за якими здійснюється виділення об’єктів (обличчя людини) в відеопотоці. В якості механізму вирішення зазначеної задачі запропоновано використовувати технологію MobileSSD, яка є комбінацією згорткових нейронних мереж MobileNetV2 та SSD. Проаналізовано принцип дій обраних нейронних мереж та причини їх обрання. Для дослідження доцільності використання запропонованої технології для вирішення поставленої задачі було розроблено програмне забезпечення на основі запропонованої технології та за його допомогою проведена низка експериментів. На основі результатів проведених експериментів були зроблені висновки стосовно доцільності використання запропонованої технології для вирішення поставленої задачі, сформульовані переваги та недоліки, вказані умови для ефективного застосування даної технології та дані рекомендації для подальшого удосконалення запропонованого механізму вирішення задачі виділення обличчя людини в відеопотоці для моніторингу, в режимі онлайн, присутності людини перед комп’ютером.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-23