ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Олена Дацун Національний авіаційний університет
  • Наталія Демченко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17097

Ключові слова:

емоційне вигорання; емоційне вигорання під час війни; методи арттерапії; профілактика емоційного вигорання у викладачів

Анотація

У статті розглядається одна з актуальних науково-практичних проблем сучасної психологічної науки – профілактика емоційного вигорання викладачів в умовах війни. Забезпечення ефективності процесу навчально-педагогічної взаємодії є можливим лише за умови збереження психічного здоров’я всіх його учасників, що є актуальним при впливі постійних стресових факторів війни. Мета дослідження: розробити нові техніки профілактики емоційного вигорання викладачів засобами арттерапії. Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження: аналіз наукової літератури; онлайн анкетування; результати виконання завдань на рефлексію, аналіз продуктів діяльності при виконанні розроблених корекційних завдань. Результати: На основі емпіричного дослідження підтвердилася висунута нами гіпотеза, що більшість викладачів під час війни мають відчуття емоційного вигорання. Специфіка та складність викладацької діяльності сьогодення найчастіше не уможливлює детальне вивчення особливостей прояву власних емоційних станів, в той самий час, у викладачів є бажання одразу перейти до стадії отримання психологічної допомоги в якості занять з профілактики та корекції емоційного вигорання. Для досягнення поставленої мети нами була розроблена корекційна програма із застосуванням арттерапевтичних матеріалів. Умови роботи під час воєнного стану вимагають пошуку простих та ефективних засобів для створення нових методик. Такими, на нашу думку, є використання їстівних матеріалів у розробленій нами «Методики спонтанного малювання «Дерево», техніки «Крапка» та «Думками про осінь». Висновки: емпірично підтверджено, що в умовах війни більшість викладачів відчувають емоційне вигорання та потребують психологічної допомоги. Запропоновані методики можуть бути рекомендовані для використання в комплексних програмах корекції та профілактики емоційного вигорання, як викладачів навчальних закладів, так і в індивідуально-груповій роботі з клієнтами

Біографії авторів

Олена Дацун, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Наталія Демченко, Національний авіаційний університет

доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Дацун, О.В. (2022). Використання системного підходу у створенні арт-терапевтичних технік. Актуальні проблеми вищої професійної освіти. Київ, 32-33.

Дацун, О.В. (2022). Літературний письмовий твір наукового характеру «Арт-терапевтична методика «Думками про осінь». Бюлетень Авторське право і суміжні права, 69.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті