ПІДГОТОВКА ІНСТРУКТОРІВ АВІАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • Лариса Смолінчук Національний авіаційний університет
  • Олександра Алпатова Національний авіаційний університет
  • Наталія Литвинчук Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17092

Ключові слова:

готовність; інструктори; компетентність; професійна підготовка; психолого-педагогічна підготовка

Анотація

У статті розглянуто особливості підготовки інструкторів авіаційних навчальних закладів в Національному авіаційному університеті. Метою навчання інструкторів є формування професійних компетенцій у меж ах наявної кваліфікації, необхідних для професійної діяльності як викладача. Ця діяльність має свою специфіку, тому потребує ґрунтовної психолого-педагогічної підготовки.

Процедура дослідження. Дослідження проведено з метою вдосконалення підготовки інструкторів та з урахуванням досвіду організації проведення відповідного навчання кафедрою педагогіки та психології професійної освіти шляхом опитування викладачів (5 викладачів з досвідом роботи понад 20 років) та анкетування слухачів (76 чоловік) щодо структури, змісту програми, послідовності вивчення тем, методів і технологій навчання.

Результати. В Національному авіаційному університеті навчання інструкторів авіаційних навчальних закладів здійснюється за вдосконаленою програмою «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу». Запропонована програма включає п'ять основних змістових блоків, що дозволяє сформувати в інструкторів компетентності, спрямовані на організацію та проведення професійного навчання авіаційного персоналу відповідно до встановлених вимог.

Висновки. Програми підготовки та перепідготовки авіаційних спеціалістів потребують постійного оновлення з урахуванням сучасних досягнень галузі. Це в свою чергу підтверджує необхідність постійного вдосконалення підготовки інструкторів (викладачів) авіаційних навчальних закладів. З метою підвищення якості професійної підготовки та виконання нормативних вказівок та рекомендацій, викладених у документах, що регламентують діяльність у сфері авіації, професійна підготовка інструкторів має бути організована відповідно до вимог Повітряного кодексу України та ICAO та ґрунтуватись на сучасних психолого-педагогічних дослідженнях

Біографії авторів

Лариса Смолінчук, Національний авіаційний університет

доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Олександра Алпатова, Національний авіаційний університет

заступник декана факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Наталія Литвинчук, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Повітряний кодекс України [Електронний ресурс].

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17Text.

Kearns, S. Kearns. (2010). Elearning in aviation. Ashgate Publishing Company. USA. 194 р.

Doc 10098 (2021). Руководство по компетентностно-ориентированной подготовке и оценке персонала по техническому обслуживанию воздушных судов. 1, 118 с.

Doc 9868 (2020). Правила аэронавигационного обслуживания. Подготовка персонала. 3, 230 с.

Вербицкий, А. (1991). Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. М.: Высшая школа. 207 с.

Гандер, Д. В. (2007). Профессиональная психопедагогика. М. 336 с.

Огієнко, О.І., Калюжна, Т.Г., Красильник, Ю.С., Мільто, Л.О., Радченко Ю.Л., Годлевська, К.В, Кобюк, Ю.М. (2015). Інноваційні педагогічні технології: посібник. 314 с.

Сисоєва, С.О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. К. 324 с.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті