ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА УСПІШНОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Анжеліка Кокарєва Національний авіаційний університет
  • Юлія Пришупа Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17077

Ключові слова:

вища освіта; освітньо-інформаційне середовище; формування мовної особистості; інформаційно-комунікаційні технології; навчальний процес

Анотація

У статті розкриваються особливості сучасного освітнього середовища для успішності формування мовної особистості.

Автори статті доводять важливість інтегрування освітньо-інформаційного середовища у педагогічний процес у якому всі складові процеси підпорядковуються формуванню особистості вливають на професійне становлення майбутнього фахівця та відіграють суттєву роль при формуванні мовної особистості. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та емпіричному дослідженні рівня впливу освітньо-інформаційного середовища на успішність формування мовної особистості у ЗВТО. Завдання дослідження зосереджені на науковому обґрунтуванні понять «освітньо-інформаційне середовище», «мовна особистість»; виявленні чинників успішності формування мовної особистості; аналізі та інтерпретації результатів дослідження щодо впливу освітньо-інформаційного середовища на формування мовної особистості. Результати дослідження доводять, що освітньо-інформаційне середовище – це поєднання новітніх інформаційних технологій та сучасних педагогічних здобутків, поєднання яких повинно призвести до максимального ефекту відносно навчального процесу. Розглянуто різні ролі освітньо-інформаційного середовища у навчальному процесі. Де зазначене середовище може бути як засобом підтримки навчального процесу, так і засобом для впровадження змішаного навчання. У нашому дослідженні освітньо-інформаційне середовище розглядається в парадигмі організації дистанційного навчання. Виявляється класифікація рівнів інформаційно-освітнього простору та вимоги, які пред’являються до дистанційного навчання. У дослідженні пропонується та обґрунтовується вибір інтернет технологій для створення освітньо-інформаційного середовища нового рівня. Також дослідження довели необхідність встановлення контакту між усіма учасниками освітнього процесу; необхідність встановлення пріоритетів при визначенні навантаження студентів навчальним матеріалом. У ході анкетування й опитування учасників освітньо-педагогічного процесу технічних університетів було встановлено особливості організації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах дистанційного навчання, їхній вплив на успішність формування мовної особистості та мотивацію до навчання. Висновки. Підсумовуючи результати дослідження щодо впливу освітньо-інформаційного середовища на формування мовної особистості автори обґрунтовують необхідність навчання іноземної мови. На основі розвитку продуктивної навчальної діяльності іноземна мова є складовою процесу формування мовної особистості Зазначається, що використання інтернет-ресурсів створює умови для реалізації індивідуального та диференційованого підходу до навчання іноземної мови а також формує уміння працювати, аналізувати та оцінювати інформацію. Стаття розкриває переваги впровадження освітньо-інформаційного середовища під час дистанційного навчання іноземних мов та наголошує, що незважаючи на всі проблеми впровадження зазначеної форми навчання в освітній процес, освітньо-інформаційне середовище допомогло як викладачам, так і студентам відкрити для себе нові можливості, отримати новий позитивний досвід роботи з інтернет платформами та цифровими інструментами, а також сприяло успішності формуванню мовної особистості

Біографії авторів

Анжеліка Кокарєва, Національний авіаційний університет

професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти, заступник декана факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Юлія Пришупа, Національний авіаційний університет

доцент кафедри іноземних мов і перекладу

Посилання

Akıllı, E., Konoplianyk, L., & Pryshupa, Y. (2019). ICT in teaching ESP to future civil engineers at technical university. Advanced Education, 93-99.

Aladyshkin, I. V., Kulik, S. V., Odinokaya, M. A., Safonova, A. S., & Kalmykova, S. V. (2020). “Development of Electronic Information and Educational Environment of the University 4.0 and Prospects of Integration of Engineering Education and Humanities,” in Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives. 659–671. doi: 10.1007/978-3-030-47415-7_70 (in English).

Гончаренко, С. (2013). Наукові школи в педагогіці. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, (6), 7-28.

Зуєв, М. (2017). Загальні підходи до організації навчання обдарованих дітей у європейських країнах [General approaches to organization of children training in European countries]. Training and education of a gifted child: theory and practice, 1(18), 40-45. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivoo_2017_1_7

Кокарєва, А.М. (2019). Професійний розвиток особистості інженера. Вища освіта України. 2 (27), 234-240.

Konoplianyk, L. M (2022). Social and psychological adaptation of Ukrainian higher education applicants to distance foreign language learning in the COVID-19 pandemic. Humanities science current issues. 2. 283-290. 10.24919/2308-4863/47

Лузік, Е.В. (2009). Системоутворюючі фактори управлінської діяльності інтегративно-діяльнісної системи вищої технічної освіти. VI Міжнародна науково-методична конференція «Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах». 30-31 жовтня 2009. Ч. 1. Київ Вінниця. 199-205.

Luzik, E., Kokarieva, A., Hurska, O., Veselska, O., & Konivitska, T. (2019). Information Technology for Formation and Implementation of the Personal Trajectory of a Future Specialist's Success in the Information and Educational Environment. In CybHyg: 556-570.

Pomytkina, L., Pomytkin, E., Yahodzinskyi, S., Kokarieva, A., & Nazarenko, N. (2020). Features of formation of constructive life position of air transport specialists. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 918. 012174. 10.1088/1757-899X/918/1/012174.

Моргулець, О. Б., & Грицаєнко, Л. М. (2015). Інформаційно-освітнє середовище у системі забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ. Формування ринкових відносин в Україні. (9): 113–116.

Morze, N., Varchenko-Trotsenko, L., Terletska, T., & Smyrnova-Trybulska, E. (2021, March). Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1840, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.

Рахманов, В. О. (2019). Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету: дис. д-ра пед. наук: 13.00. 04.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13 — Оновлено 2023-01-17

Версії

Номер

Розділ

Статті