КЛАСИФІКАЦІЯ СИМПТОМІВ У КЛІНІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

клінічна психологія; конверсійний симптом; психосоматоз; симптом; функціональний симптом

Автор(и)

  • Тетяна Павленко Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.19.16331

Ключові слова:

клінічна психологія; конверсійний симптом; психосоматоз; симптом; функціональний симптом

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття симптом в медицині та психології, а також основні їх види та характер фізичного прояву в особистості. Як виявилось, кожен з симптомів має свої особливості виникнення та прояву, а також має певну мету в психіці людини та в деяких випадках може визначатись як позитивний. Надано визначення симптомів, їх основні причини та фізичні прояви. Додатково визначено базові напрямки роботи з симптомами. Мета дослідження полягає у висвітленні сучасних поглядів на розуміння психологічних механізмів формування та прояву симптомів у клінічній психології. Методи дослідження: теоретичний аналіз, наукових праць у галузі психології, медицини; систематизація та логічне узагальнення отриманого матеріалу. Процедура дослідження передбачала залучення бібліографічного, поетапно-проблемного та порівняльного методів з метою аналізу основних класифікацій симптомів та їх визначення. Визначено, що функціональні симптоми зазвичай не мають фізіологічних проявів, в той час, як конверсійні симптоми та психосоматози мають діагностоване порушення в органах та системах. Окрім того, кожний з видів симптомів несе в своїй основі різні причини. Часто причиною виникнення функціональних симптомів може бути емоційне виснаження особисті, а також депресія. Для конверсійних симптомів та психосоматозів більш характерними є необхідність відобразити внутрішні конфлікти, напруження через які і знаходить місце в тілесних реакціях. Враховуючи вище сказане, ми розуміємо, що кожен з тих симптомів потребує різних методів для роботи з ними. Тому, з метою кращого розуміння кожного виду симптому було створено порівняльну таблицю по критеріях, які є важливими в роботі клінічного психолога та дають змогу побудувати діагностичну та корекційну роботу більш якісно. Результатом дослідження стала розробка авторської порівняльної таблиці виділених в класифікації симптомів, за низкою важливих для роботи з особистістю критеріїв.

У висновках було узагальнено, що симптоми можуть бути об’єднані в різні групи психосоматичних порушень, що може стати причиною плутанини в роботі та зниження якості роботи з пацієнтом. Наприклад, соматоформні порушення можуть відображатись як за допомогою функціональних симптомів, так і конверсійних, а іноді ці дві групи поєднуються одночасно. З метою прояснення цього моменту було проаналізовано класифікацію цих порушень та визначено, які симптоми знаходять свої прояви в кожній групі

Біографія автора

Тетяна Павленко, Національний авіаційний університет

викладач клінічної психології

Посилання

Баженов, В. Г., & Баженова, В. П. (2007). Психологические механизмы коррекции девиантного поведения школьников. Ростов н/Дону.: Фенікс.

Бєлоусов, Ю. В., & Скумин, В. А. (1987). Психотерапія в дитячій гастроентерології. Навчальний посібник. Москва: Центральний ордена Леніна інститут удосконалення лікарів.

Ковалів, Ю. І. (2007). Літературознавча енциклопедія: у 2 т. Київ.: ВЦ «Академія».

Кондаков, І. М. (2007). Психологія. Ілюстрований словник. СПб.

Лакан, Ж. (2009). Я "в теорії Фрейда і в техніці психоаналізу". Збірник семінарів. Москва. Гнозис.

Любан-Плоцц, Б., Пельдингер, В., & Крегер, Ф. (1996). Психосоматичний хворий на прийомі у лікаря. – Москва.

Перетятько, Л. Г., & Тесленко, М. М. (2017). Психосоматичні розлади: сучасний стан проблеми. https://zenodo.org/record/853443#.YZlcCNBBzIU

Павленко, Т. В. (2018). Сенси здоров’я (практичний посібник по роботі з психосоматикою). Київ: Психобук.

Поппер, К. (1983). Логіка і зростання наукового знання. Москва: Прогрес.

Фрейд, З., (2015). Тлумачення сновидінь. Москва: Азбука.

Alexander, F., French, T., & Pollock, G. (1968). Psychosomatic specificity. Chicago & London: Univ. of Chicago Press.

Stedman's Medical Dictionary. Lippincott Williams & Wilkins via Medilexicon International Ltd.'s website, medilexicon.org. Retrieved 12 December 2013

Downloads

Опубліковано

2022-02-05

Номер

Розділ

Статті