КЛАСИФІКАЦІЯ СИМПТОМІВ У КЛІНІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

клінічна психологія; конверсійний симптом; психосоматоз; симптом; функціональний симптом

Автор(и)

  • Тетяна Павленко Національний авіаційний університет

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття симптом в медицині та психології, а також основні їх види та характер фізичного прояву в особистості. Як виявилось, кожен з симптомів має свої особливості виникнення та прояву, а також має певну мету в психіці людини та в деяких випадках може визначатись як позитивний. Надано визначення симптомів, їх основні причини та фізичні прояви. Додатково визначено базові напрямки роботи з симптомами. Мета дослідження полягає у висвітленні сучасних поглядів на розуміння психологічних механізмів формування та прояву симптомів у клінічній психології. Методи дослідження: теоретичний аналіз, наукових праць у галузі психології, медицини; систематизація та логічне узагальнення отриманого матеріалу. Процедура дослідження передбачала залучення бібліографічного, поетапно-проблемного та порівняльного методів з метою аналізу основних класифікацій симптомів та їх визначення. Визначено, що функціональні симптоми зазвичай не мають фізіологічних проявів, в той час, як конверсійні симптоми та психосоматози мають діагностоване порушення в органах та системах. Окрім того, кожний з видів симптомів несе в своїй основі різні причини. Часто причиною виникнення функціональних симптомів може бути емоційне виснаження особисті, а також депресія. Для конверсійних симптомів та психосоматозів більш характерними є необхідність відобразити внутрішні конфлікти, напруження через які і знаходить місце в тілесних реакціях. Враховуючи вище сказане, ми розуміємо, що кожен з тих симптомів потребує різних методів для роботи з ними. Тому, з метою кращого розуміння кожного виду симптому було створено порівняльну таблицю по критеріях, які є важливими в роботі клінічного психолога та дають змогу побудувати діагностичну та корекційну роботу більш якісно. Результатом дослідження стала розробка авторської порівняльної таблиці виділених в класифікації симптомів, за низкою важливих для роботи з особистістю критеріїв.

У висновках було узагальнено, що симптоми можуть бути об’єднані в різні групи психосоматичних порушень, що може стати причиною плутанини в роботі та зниження якості роботи з пацієнтом. Наприклад, соматоформні порушення можуть відображатись як за допомогою функціональних симптомів, так і конверсійних, а іноді ці дві групи поєднуються одночасно. З метою прояснення цього моменту було проаналізовано класифікацію цих порушень та визначено, які симптоми знаходять свої прояви в кожній групі

Біографія автора

Тетяна Павленко, Національний авіаційний університет

викладач клінічної психології

Downloads

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

Статті